Ta žena Jezabela

Biblijski kristjani

In Duh in nevesta pravita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi!

In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.   (Raz 22:17)

Ta žena Jezabela

William Marrion Branham

Odlomek iz knjige Razlaga sedmih cerkvenih dob

(An Exposition Of The Seven Church Ages, 1965), od 225. do 239. strani

 

 

Graja

Raz 2:20: “Vendar ti moram očitati, da trpiš (toleriraš) Jezabelo, tisto ženo, ki se razglaša za prerokinjo in uči ter zavaja moje služabnike, naj se predajajo nečistovanju in uživajo malikom žrtvovane jedi.”

Sedaj želim, da s te vrstice preskočite na 23. vrstico in preberete dokaz o pomembni resnici, na katero vas nenehno opozarjam: “Tudi njene otroke bom udaril s smrtjo. Tako bodo vse cerkve spoznale, da sem jaz tisti, ki preiskuje obisti in srca.” Vselej sem govoril, da sta pravzaprav dve cerkvi, čeprav v vsaki dobi Duh govori obema kakor da gre samo za eno. Tu je jasno navedeno, da je več cerkva in prav tako je jasno navedeno, da nekatere teh cerkva očitno NE vedo, da je On Tisti, ki preiskuje obisti in srca. Dokazal jim bo, da je temu tako. Torej, katere cerkve bodo tiste, ki ne  poznajo te resnice? Seveda gre za skupino, ki pripada lažni trti, kajti pravi verniki zagotovo vedo, da se sodba začne v hiši Gospodovi. In ker so bogaboječi, sodijo sami sebe, da ne bi bili sojeni.

Zakaj Bog te cerkve imenuje za Svoje cerkve, čeprav so lažna trta? Resnica pri tej stvari je, da so kristjani. Toda niso kristjani Duha. So meseni kristjani. Zaman nosijo Ime. Marko 7:7: “Zaman me častijo, ker učijo človeški nauk in zapovedi.” Vsekakor so kristjani, kaj drugega bi lahko bili? Mohamedanec je mohamedanec. Ker teoretično soglaša z učenjem Korana, je to njegova religija, neglede kako jo živi. Na enak način je kristjan pač kristjan, vse dokler soglaša z dejstvom, da je Jezus Božji Sin, rojen iz device, bil križan, umrl in ponovno vstal, da je On Rešitelj človeštva in tako naprej. (Pravzaprav bodo v Laodicejski dobi tudi takšni, ki se imenujejo kristjani, ker soglašajo z Jezusovimi lepimi lastnostmi, medtem ko si pridržujejo pravico zanikati Njegovo Božanstvo. Krščanski znanstveniki so to že naredili, prav tako tudi mnogi, ki pridigajo Socialni Evangelij.) Ta je kristjan samo po imenu in pripada cerkvi. Toda ni PRAVI ali Duhovni vernik. Tak vernik je tisti, ki je bil krščen v Kristusovo telo in je del Njega. Pa vendar je po Božjem redu, da plevel raste skupaj s pšenico in ne sme biti izruvan. To je Božja zapoved. Njihov dan, ko bodo zvezani in zažgani, prihaja, a še ni prišel.

Tako Duh govori tej mešani skupini. Po eni strani On hvali, po drugi strani graja. Povedal je, kaj je prav pri pravem verniku. Sedaj opozarja, kaj mora storiti lažna trta, da bi stala opravičena pred Gospodom.

 

Ta žena Jezabela

Apostol Jakob nam je pokazal smer kamor pelje greh. Jak 1:14-15: “Vsakega skuša njegovo lastno poželenje, ki ga vleče in zavaja. Ko poželenje spočne, rodi greh, storjeni greh pa rodi smrt.” To je slika natanko tega, kar se dogaja v cerkvenih dobah. Tako kot se je greh začel samo z občutki, tako se je smrt za cerkev začela s preprostimi, komaj opaznimi dejanji nikolajcev. Od dejanj je prešla v doktrino. Po doktrini je pridobila državno moč in vpeljala poganstvo. Sedaj v tej dobi [tiatirski, ki je četrta izmed sedmih cerkvenih dob iz knjige Razodetja - op. prev.] gre k svoji lastni prerokinji (učiteljici) in tako potuje naprej, dokler se ne bo znašla v ognjenem jezeru. Ker točno tam bo končala, v drugi smrti.

Ves Božji vzklik proti tej četrti dobi je osnovan na javni obtožbi te prerokinje Jezabele. In da bi natanko razumeli, zakaj jo tako obtožuje, bomo morali pogledati njeno zgodovino v Bibliji. In ko odkrijemo, kaj je storila v preteklosti, bomo prepoznali, kaj se dogaja v tem času.

Prva in zelo pomembna stvar, ki jo izvemo v zvezi z Jezabelo je, da NI Abrahamova hči. Tudi njen vstop v Izraelova plemena ni bil duhovni sprejem, kot je bil pri moabkinji Ruti. Nikakor. Ta žena je bila hči Etbaala, Sidonskega kralja (1 Kr 16:31), ki je bil Astartin duhovnik. Do prestola je prišel z umorom svojega predhodnika Phelesa. Že na začetku vidimo, da je bila hči morilca. (To nas gotovo spomni na Kajna.) Del Izraela ni postala skozi duhovne kanale, ki jih je Bog določil za sprejem poganov, ampak je vstopila skozi POROKO z Ahabom, kraljem desetih Izraelovih rodov. Kot smo torej videli, ta zveza ni bila duhovna, bila je politična. In tako ta žena, ki je bila zatopljena v malikovanje, ni imela niti najmanjše želje postati častilka Enega Resničnega Boga, pač pa je prišla z odkrito namero odvrniti Izrael od Gospoda. Izrael (deset rodov) je že spoznal, kaj pomeni častiti zlata teleta, pa vendar do takrat še niso bili prodani v malikovalstvo, ker so proslavljali Boga in priznavali Mojzesov zakon. Toda od Ahabove poroke z Jezabelo se je malikovanje razvilo v smrtonosno navado. Ko je ta žena postala duhovnica v templjih, ki jih je zgradila Astarti (Veneri) in Baalu (sončnemu bogu), je Izrael prišel do kritične točke svojega obstoja.

S tem v mislih si lahko šele sedaj začnemo predstavljati, kaj Božji Duh objavlja v tej tiatirski dobi. Gre za naslednje.

Ahab se je poročil z Jezabelo in to je napravil kot politični manever, da bi ojačal in zavaroval svoje kraljestvo. Natanko to je napravila cerkev, ko se je poročila pod Konstantinom. Oba sta se združila iz političnih razlogov, čeprav sta temu dodala duhovno noto. Nihče me ne more prepričati, da je bil Konstantin kristjan. Bil je brezbožnik s tako imenovanim “krščanskim okrasjem.” Na vojaške ščite je narisal bele križe. Bil je ustanovitelj reda Kolumbovih vitezov. Na zvonik Sv. Sofije je postavil križ in s tem začel tradicijo.

Konstantinov načrt je bil združiti vse skupaj: pogane, nominalne kristjane in prave kristjane. In za trenutek je izgledalo, kot da mu bo uspelo pridružiti prave vernike, ki bi poskušali povrniti tiste, ki so odšli od Besede. Ko so videli, da jih ne morejo pripeljati nazaj v resnico, so se bili prisiljeni ločiti od politične skupine. Ko so to naredili, so jih razglasili za heretike in jih preganjali.

Tu želim omeniti, da se prav sedaj dogaja enaka stvar. Vsi se združujejo. Pišejo Biblijo, ki bo ustrezala vsem, bodisi židu, katoličanu ali protestantu. Imajo svoj lastni nicejski koncil, vendar ga imenujejo ekumenski koncil. In, ali veste proti komu se vse te organizacije borijo? Borijo se proti pravim binkoštnikom. S tem ne mislim organizacije, ki se imenuje Binkoštna (Pentekostalna). Mislim na tiste, ki so binkoštniki zato, ker so napolnjeni s Svetim Duhom in imajo v svoji sredi znake in darove, ker hodijo v resnici.

Ko se je Ahab poročil z Jezabelo zaradi političnih razlogov, je prodal svojo dediščino. Brat, s tem ko se pridružiš organizaciji, prodaš svojo dediščino, če verjameš ali ne. Vsaka protestantska skupina, ki je kdajkoli izšla ven in se potem vrnila nazaj, je prodala svojo dediščino. In ko ti prodaš svojo dediščino, si kot Ezav - lahko jočeš in se kesaš kolikor hočeš, pa ti to ne bo pomagalo. Narediš lahko le eno stvar in ta je: “Izidi iz nje moje ljudstvo in ne sodeluj v njenih grehih!” Če mislite, da nimam prav, samo odgovorite na naslednje vprašanje. Ali mi lahko nekdo pove, katera cerkev ali katero Božje gibanje kdajkoli, ki je imelo preporod, se je še lahko vrnilo nazaj potem, ko se je že organiziralo in postalo denominacija? Preberite svojo zgodovino. Ne morete ga najti - niti enega samega.

Bila je polnoč (tema) za Izrael, ko se je združil s svetom in zapustil Duhovno zaradi političnega. Bila je polnoč v Niceji, ko je cerkev napravila isto stvar. Polnoč je sedaj, ko se cerkve zbirajo skupaj.

Ko se je Ahab poročil z Jezabelo, ji je dovolil vzeti državni denar in zgraditi dva ogromna templja, Astarti in Baalu. Tisti, ki je bil zgrajen Baalu, je bil dovolj velik, da bi se v njem zbral in proslavljal cel Izrael. In ko se je Konstantin poročil s cerkvijo, ji je dal zgradbe in uredil oltarje ter podobe in organiziral hierarhijo, ki je že bila v procesu oblikovanja.

Ko je Jezabela dobila v podporo državno moč, je ljudem vsilila svojo religijo in ubila Božje preroke in duhovnike. Bilo je tako hudo, da je Elija, glasnik svojega dne, mislil, da je ostal samo še on. Toda Bog je imel še sedem tisoč drugih, ki niso pokleknili pred Baalom. In prav sedaj so med denominacijami baptistov, metodistov, prezbiterijancev in drugimi nekateri, ki bodo prišli ven in se vrnili k Bogu. Želim da veste, da sedaj in tudi nikoli prej nisem bil proti ljudem. Sem proti denominaciji - sistemu organizacije. Moram biti proti, saj Bog to sovraži.

Za trenutek se ustavimo tu in ponovimo, kaj smo odkrili o čaščenju v Tiatiri. Povedal sem, da so ob cesarju slavili tudi Apolona (ki je bil sončni bog). Tega Apolona so imenovali ‘odvračevalec zla’. Od ljudi je odvračal zlo. Blagoslavljal jih je in jim bil pravi bog. Ljudi naj bi poučeval. Razlagal je o čaščenju in tempeljskih obredih, služenju bogovom, o žrtvovanju, smrti in posmrtnem življenju. To je delal skozi prerokinjo, ki je v transu sedela na trinožnem sedežu. Oh! Ali vidite? Tu je ta prerokinja Jezabela in ona poučuje ljudi. In njeno učenje zavaja Božje služabnike in jih vodi v nečistovanje. Sedaj, nečistovanje pomeni ‘čaščenje malikov.’ To je duhovni pomen te besede. To je nelegalna zveza. Ahabova zveza in Konstantinova zveza, obe sta bili nelegalni. Oba sta zagrešila duhovno nečistovanje. Vsak nečistnik bo končal v ognjenem jezeru. Tako je rekel Bog.

Tako učenje katoliške cerkve (cerkev je ženska, je ženskega spola) zanika Božjo Besedo. Papež, ki je pravi Apolon sodobne verzije, je učil ljudi, naj se povežejo z maliki. Sedaj je rimska cerkev postala ljudem lažna prerokinja, ker jim je odvzela Gospodovo Besedo in jim dajala lastne ideje, kot: kaj predstavlja odpuščanje grehov, kaj prinaša Božje blagoslove. In duhovniki so šli tako daleč, da kategorično izjavljajo, da imajo oblast ne le v življenju pač pa tudi v smrti. Po svoje učijo, da obstajajo vice, a v Besedi tega ne morete najti. Učijo, da vas bodo molitve, maše in denar izpeljale iz vic v nebesa. Cel sistem, ki je osnovan na njenem učenju, je lažen. Ne leži na nezmotljivem temelju Božjega razodetja v Njegovi Besedi, pač pa leži na pogrezajočem živem pesku njenih lastnih peklenskih laži.

Cerkev je šla naravnost iz organizacije v denominacijo in iz tega v lažno učenje. To je res. Rimokatoliki ne verjamejo, da je Bog v Svoji Besedi. Ne, nikakor. Če bi verjeli, bi se morali pokesati in umakniti. Vendar pravijo, da je Bog v Svoji cerkvi. To bi iz Biblije naredilo zgodovino katoliške cerkve. Pa temu ni tako. Poglejte kaj so samo napravili z vodnim krstom. Kristjanski krst so spremenili v poganski krst s nazivi. Opisal vam bom izkušnjo, ki sem jo imel s katoliškim duhovnikom. Dekle, ki sem jo nekoč krstil, je postala katoličanka, tako se je duhovnik v zvezi z njo želel pogovoriti z menoj. Vprašal je, na kakšen način je bila krščena. Povedal sem mu, da sem jo krstil s kristjanskim krstom, ki je edini način, ki obstaja po mojem vedenju. Pokopal sem jo v vodi v Ime Gospoda Jezusa Kristusa. Duhovnik je pripomnil, da je tudi katoliška cerkev nekoč delala tako. Ker sem bral njihove zgodovinske knjige in tega, kar mi je povedal, v njih nisem našel, sem ga takoj vprašal, kdaj je katoliška cerkev delala tako. Povedal mi je, da je bila ustanovljena v Bibliji in da je Jezus organiziral katoliško cerkev. Vprašal sem ga, če misli, da je bil Peter zares prvi papež. Poudaril je, da je Peter zares bil. Vprašal sem ga, ali so bile maše govorjene v latinščini zato, da bi zagotovili njihovo pravilnost in da se ne bi nikoli spremenile. Rekel je, da je tako. Povedal sem mu, da mislim, da so odtavali daleč proč od tistega, kar so imeli na začetku. Dal sem mu vedeti, da če je katoliška cerkev zares verjela knjigi Apostolskih del, potem sem jaz staroverni katolik. Povedal mi je, da je bila Biblija zapis o katoliški cerkvi in da je bil Bog v cerkvi. Z njim se nisem strinjal, ker je Bog v Svoji Besedi. Naj bo Bog resničen in vsak človek lažnivec. Če kaj odvzameš ali dodaš tej Knjigi, je Bog obljubil, da bo tistim, ki dodajo, dodal nadlog in tistim, ki si drznejo odvzemati, odvzel njihov delež od Knjige Življenja. Raz 22:18,19.

Naj vam pokažem kako Rimskokatoliška cerkev veruje, da je Bog v cerkvi namesto v Besedi. Tu je odlomek iz dnevnika papeža Janeza 23.: “Moja izkušnja, kot papeža, v času teh treh let, odkar sem v ‘strahu in trepetu’ sprejel to službo v čisti poslušnosti Gospodovi volji, ki mi je bila sporočena skozi Sveti kardinalski kolegij na konklavi, pričuje o tem življenjskem pravilu in je gibalo in trajni razlog zame, da bom temu zvest; brezpogojno zaupam Bogu v vsem, kar zadeva sedanjost in sem v popolni spokojnosti, glede prihodnosti.” Ta papež izjavlja, da je Bog spregovoril, razodel Svojo voljo, skozi cerkev. Kako napačno! Bog je v Svoji Besedi in govori z Besedo, razodevajoč Svojo voljo. Prav tako je izjavil, da popolnoma zaupa človeški besedi in ji je potemtakem v spokojnosti poslušen. Zveni tako čudovito, a je tako lažnivo. Enako kot sprevrženost v Edenskem vrtu.

Sedaj pojdimo v Raz 17 in poglejmo to žensko, cerkev, ki živi na lažnih prerokbah in ne na Božji Besedi. Bog jo v prvi vrstici imenuje velika vlačuga. Zakaj je vlačuga? Ker je v malikovanju. Ujela je ljudi v isto stvar. Kaj je zdravilo za malikovanje? Božja Beseda. Tako je ta žena vlačuga, ker je zapustila Besedo. Sedi na mnogih vodah, kar pomeni na množicah ljudi. To je zagotovo lažna cerkev, zato ker je Božja cerkev majhna - malo jih bo, ki to najdejo.

Poglejte, kakšna je v Božjih očeh, neglede na to, kako ljudem čudovito izgleda in kako filozofsko zveni. Opijanjena je od njenega nečistovanja. Sedaj se je opijanila s krvjo mučenikov. Ravno tako kot Jezabela, ki je ubila preroke in duhovnike in uničila Božje ljudi, ki se niso poklonili in častili Baala. In natanko to je storila katoliška cerkev. Umorili so tiste, ki se niso poklonili papeški vladavini. Tiste, ki so želeli Božjo Besedo namesto besede človeka, so usmrtili, običajno na krut način. Toda ta cerkev, ki je trgovala s smrtjo, je bila sama mrtva in tega ni vedela. V njej ni bilo nikakršnega življenja in nikoli jo niso sledili nobeni znaki.

 

Čas za kesanje

Raz 2:21: “Dal sem ji čas, da se pokesa od svojih nečistovanj, a se ni pokesala.” Ali ste vedeli, da je bila ta cerkev v resnici bolj zlobna kot Ahab? Ali veste, da se je on za nekaj časa pokesal in hodil mirno pred Bogom? Za rimskokatoliško cerkev tega ne morete reči. Ne, nikakor. Nikoli se ni pokesala, pač pa je kljubovalno uničila vse in vsakogar, ki ji je poskušal pomagati, da se pokesa. To je zgodovinsko dejstvo. Sedaj, ne le da je Bog vsaki dobi vzdignil glasnika, ampak je tem glasnikom vzdignil tudi nekaj čudovitih pomočnikov. Vsaki dobi je dal nekaj čudovitih Božjih ljudi in storili so vse kar so mogli, da bi cerkev pripeljali nazaj k Bogu. Bog ji je zagotovo ponudil priložnost in pomoč, da bi se pokesala. Ali se je kdajkoli pokesala in pokazala to s svojimi sadovi? Ne. Nikoli se ni in se tudi nikoli ne bo. Pijana je. Izgubila je čut za duhovne stvari.

Sedaj, ne bodite zbegani in ne začnite razmišljati, da se je rimska cerkev pokesala za pokol svetnikov samo zato, ker se poskuša združiti s protestanti s tem, ko prilagaja svoje veroizpovedi protestantskim. Nikoli se ni opravičila in izjavila, da je bila v zmoti glede svojih množičnih umorov. In se tudi ne bo. In neglede na to, kako je prav v tem času videti mila in sladka, se bo še dvignila, da ubije, ker je umor v njenem hudobnem in nepokesanem srcu.

 

Sodba nad vlačugo je izrečena

Raz 2:22-23: “Glej, vržem jo na bolniško posteljo, tiste, ki so prešuštvovali z njo, pa v veliko stisko, če se ne bodo odvrnili od njenega početja. Tudi njene otroke bom udaril s smrtjo. Tako bodo vse cerkve spoznale, da sem Jaz Tisti, ki preiskuje obisti in srca in vsakemu izmed vas bom povrnil po njegovih delih.”

Kaj? Ta žena ima otroke? In je vlačuga? Če je res, da je dobila otroke s svojim vlačuganjem, potem mora biti sežgana v ognju, kot pravi Beseda. To je točno. To je njen konec, saj bo sežgana v ognju. Njen konec je v ognjenem jezeru. Ampak za trenutek se zaustavite in pomislite na te otroke. Žena je tista, iz katere pridejo otroci. Očitno je, da je imela ta žena otroke, ki so izšli iz nje a so storili isto stvar kot ona. Pokažite mi eno cerkev, ki je kdajkoli izšla iz organizacije in se ni vrnila nazaj vanjo. Ni je. Niti ene. Luterani so izšli ven in se potem ponovno organizirali. In danes hodijo z roko v roki s tem ekumenskim gibanjem. Metodisti so izšli in se ponovno organizirali. Binkoštniki so izšli in se ponovno organizirali. Prišel bo še en izhod in slava Bogu, ti se ne bodo ponovno organizirali, ker poznajo resnico. Ta skupina bo nevesta zadnjega dne.

Torej, tu pravi, da je imela ta vlačuga otroke. Kaj so bili ti otroci? Bile so hčerke, ker so bile cerkve, prav tako kot ona. Tu je sedaj zelo zanimiva stvar. Jezabela in Ahab sta imela hčer. Ta hči se je poročila z Jóramom, Józafatovim sinom in v 2. Kraljev 8:16-18 pravi da: “Jóram je hodil po poteh svojega tasta.” S to poroko je odšel naravnost v malikovanje. Bogaboječega in bogačastečega Judo je pripeljal v malikovanje. Kot sem vam že pokazal, so točno to storile vse te hčerinske cerkve. Začele so v resnici, se poročile v organizacijo in zapustile Besedo zaradi tradicije, veroizpovedi, itd. Naj vam to razložim. V Heb 13:7 pravi: “Ubogajte svoje voditelje, ki so vam oznanili Božjo Besedo.” Vodi nas Beseda, ne ljudje. Sedaj, moški, kot soprog, je glava ženi. On jo vodi. In tudi cerkev je žena in njen voditelj je Beseda. Jezus je Beseda. Če zavrne Besedo in sprejme neko drugo vodstvo, je prešuštnica. Sedaj mi navedite eno cerkev, ki se ni odrekla Besedi zaradi tradicij in veroizpovedi. Vse so prešuštnice - kakršna mati, takšna hči.

Kakšna bo kazen za vlačugo in njene otroke? Dvojna bo. Najprej je rekel: “Glej, vržem jo na bolniško posteljo.” Skladno z drugim delom 22. vrstice, bo to postelja stiske, oziroma velike stiske. Natanko o tem je v Mat 25:1-13 govoril Jezus. Govoril je o desetih devicah. Pet je bilo modrih in pet nemodrih. Pet modrih je imelo olje (Svetega Duha), preostalih pet pa ga ni imelo. Ko je nastalo vpitje: “Glejte, Ženin prihaja,” je pet nemodrih teklo iskat olje, medtem ko je pet modrih odšlo na poroko. Pet tistih, ki so ostale zunaj, je bilo prepuščenih veliki stiski. To se bo zgodilo vsem, ki ne bodo odšli v vzetje. To bo prišlo nad vlačugo in njene hčere. Na drugem mestu pravi, da jih bo ubil s smrtjo ali kot pravi dobesedni prevod: “Naj bodo usmrčene s smrtjo.” To je nenavadna izjava. Lahko bi rekli: “naj bo človek usmrčen z obešenjem ali na električnem stolu ali na kak drug način.” Toda tu pravi: “Naj bodo usmrčene s smrtjo.” Smrt sama je vzrok njihove smrti. Želim, da to jasno vidite. Tako bom znova vzel naš primer Jezabeline hčere, ki se je poročila v Judino hišo in jo s tem pripeljala naravnost v malikovalstvo ter povzročila, da je Bog predal Judo smrti. To je storil tudi Bileam. Torej, tu je Jezabela s svojim poganstvom. Na drugi strani je Juda, ki resnično proslavlja Boga in živi pod vodstvom Besede. Jezabela torej poroči svojo hči z Jóramom. Takoj ko se to zgodi, Jóram povzroči, da ljudje postanejo malikovalci. Takoj ko se je zgodila poroka, je bil Juda mrtev. Vstopila je duhovna smrt. Takoj ko se je organizirala prva rimska cerkev, je umrla. Takoj ko so se organizirali luterani, je vstopila smrt in so umrli. Nazadnje so prišli binkoštniki in se organizirali. Duh je odšel, čeprav oni tega ne verjamejo. Toda odšel je. Ta poroka je prinesla smrt. Potem je prišlo spoznanje o edinosti Božanstva. Organizirali so se in tudi oni umrli. Ko pa se je potem leta 1933 Božji ogenj spustil nad reko Ohio, je cel svet zaobjel preporod ozdravljanja, ki pa nikoli ni prišel iz nobene organizacije. Bog je odšel ven iz binkoštnih skupin, ven iz organizacij in tudi to, kar bo storil v prihodnosti, bo storil izven organizacij. Bog ne more delovati skozi mrtve. Deluje lahko le skozi ŽIVE člane. Ti živi člani so izven Babilona.

Tako vidite, prišla je “Smrt” oziroma “Organizacija” in cerkev je umrla. Ali povedano bolj preprosto: smrt se je nastanila tam, kjer je tik pred tem vladalo ŽIVLJENJE. Kot je prvotna Eva prinesla smrt človeštvu, je enako sedaj organizacija prinesla smrt, ker je organizacija produkt dveh, ki kvarita: Nikolaitizma in Bileamizma, propagirana s strani prerokinje Jezabele. Eva bi morala biti sežgana skupaj s kačo zaradi njunega strašnega dejanja. Toda posredoval je Adam, tako da jo je hitro vzel k sebi, da je bila rešena. Toda, ko bo šla ta satanska religija do konca vseh dob, ne bo nikogar, ki bi posredoval. Skupaj s svojim zapeljevalcem bo sežgana. Vlačuga in njeni otroci in antikrist in Satan bodo našli svoje mesto v ognjenem jezeru.

Točno tu bom malce prehitel samega sebe. To bi morda moral prihraniti za sporočilo o zadnji dobi [pridiga o Laodicejski cerkveni dobi - op.prev.]. Toda tako zelo primerno bi bilo, da vključim to sedaj, ker ima tako jasno opravka z organizacijo in s tem kaj se bo zgodilo skozi njo. In želim vas opozoriti. Raz 13:1-18: “In ustavil sem se na pesku morskega brega in videl sem zver, ki je vstajala iz morja. Imela je sedem glav in deset rogov, na rogovih deset kron in na svojih glavah bogokletno ime. Zver, ki sem jo videl, je bila podobna panterju: noge je imela kakor medved, gobec pa kakor lev. Zmaj ji je dal svojo moč, svoj prestol in veliko oblast. Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo. Ljudje so molili zmaja, ki je dal oblast zvéri, molili so zver, rekoč: ‘Kdo je podoben zvéri in kdo se more bojevati z njo?’ Zvéri so bila dana usta, s katerimi je govorila objestnosti in bogokletstva. Dana ji je bila oblast, da to počenja dvainštirideset mesecev. Odprla je usta, da je preklinjala Boga: preklinjala je njegovo ime, njegovo bivališče in tiste, ki prebivajo v nebesih. Dopuščeno ji je bilo, da je začela vojno s svetimi in jih premagala. Dana ji je bila oblast nad vsakim rodom, jezikom in narodom. Zver bodo molili vsi prebivalci zemlje, katerih imena niso vpisana v knjigo Življenja Jagnjeta, ki je bilo zaklano že od začetka sveta. Če ima kdo uho, naj prisluhne! Tisti, ki vodi v ujetništvo, pojde v ujetništvo. Tisti, ki ubija z mečem, bo umrl od meča. V tem je stanovitnost in vera svetih. Nato sem videl drugo zver, ki se je vzdigovala iz zemlje: imela je dva rogova, podobna jagnjetovim, govorila pa je kakor zmaj. Ta je izvajala vso oblast prve zveri v njeni navzočnosti in priganjala zemljo in njene prebivalce, naj molijo prvo zver, ki se ji je bila smrtna rana pozdravila. Delala je velika znamenja, tako da je celo vpričo ljudi priklicala ogenj z neba. Zaradi teh znamenj, ki jih je bilo dano delati vpričo zveri, je zavajala prebivalce zemlje. Prebivalcem zemlje je namreč rekla, naj postavijo podobo zverí, ki je bila ranjena z mečem, pa je potem oživela. Dano ji je bilo tudi oživiti podobo zverí, tako da je podoba celo spregovorila in dala pobiti vse, ki podobe zverí niso molili. Dosegla je, da so si vsi, mali in véliki, bogati in reveži, svobodni in sužnji, morali dati vtisniti na desnico ali na čelo žig. Nihče ni smel ne kupovati ne prodajati, samo tisti, ki je imel žig, se pravi ime zveri ali število njenega imena. Tu je modrost. Kdor ima um, naj izračuna število zveri: je namreč število človeka. To število pa je šeststo šestinšestdeset.”

To poglavje kaže silo rimskokatoliške cerkve in kaj bo naredila skozi organizacijo. Zapomnite si, da je to lažna trta. Ko omenja Gospodovo Ime, ga omenja le v laži. Njena glava ni Gospod, pač pa Satan. Konča v celoti poistovetena z zverjo. Vlačuga, ki jaha na škrlatni zveri, jasno kaže, da je njena moč bog nasilja (Satan) in ne naš Bog, Gospod Jezus Kristus.

V 17. vrstici poudarja, da bo dobila popoln nadzor nad svetovno trgovino, ker noben človek ne bo mogel kupovati ali prodajati mimo nje. To je potrjeno v Raz 18:9-17, kjer kaže na njeno vpletenost s kralji, princi, trgovci, z vsemi, ki imajo opravka z Rimom in trgovino.

V Raz 13:14 zvemo, da širi zver svoj vpliv skozi podobo, ki je bila narejena zanjo. Ta podoba je svetovni ekumenski koncil, v katerem se bodo zbrale skupaj z rimokatoliki vse organizirane cerkve (to delajo že sedaj.) Prav mogoče je, da bo to združenje nastalo z namenom, da zaustavi moč komunizma. Toda tako kot Nebukadnezar, se je tudi komunizem dvignil zato, da sežge telo vlačuge. Rim bo premagan in uničen. Bodite pozorni na to, da kamorkoli je šla rimska cerkev, ji je sledil tudi komunizem. Mora biti tako. In naj vas sedaj opozorim, ne privzemite mišljenja, da je komunizem vaš edini sovražnik. Ne, nikakor. Tudi katoliška cerkev je, celo še večji.

Preberimo sedaj Raz 13:1-4 in primerjajmo to z Raz 12:1-5. Raz 13:1-4: “In ustavil sem se na pesku morskega brega in videl sem zver, ki je vstajala iz morja. Imela je sedem glav in deset rogov, na rogovih deset kron in na svojih glavah bogokletno ime. Zver, ki sem jo videl, je bila podobna panterju: noge je imela kakor medved, gobec pa kakor lev. Zmaj ji je dal svojo moč, svoj prestol in veliko oblast. Ena od njenih glav je bila videti ranjena na smrt, a njena smrtna rana se je pozdravila. Vsa zemlja je šla polna začudenja za zverjo. Ljudje so molili zmaja, ki je dal oblast zvéri, molili so zver, rekoč: ‘Kdo je podoben zvéri in kdo se more bojevati z njo?” Raz 12:1-5: “Na nebu se je prikazalo veliko znamenje: žena, ogrnjena s soncem, in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec dvanajstih zvezd. Bila je noseča in je vpila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje: glej, velik zmaj, rdeč kot ogenj, ki je imel sedem glav in deset rogov, na njegovih glavah pa je bilo sedem kron. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd ter jih vrgel na zemljo. Zmaj se je ustopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode z železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu.” Satan in njegova satanska religija sta v obeh teh zvereh. V Raz 14 je zver, ki je bila smrtno ranjena pa je oživela, cesarski poganski Rim, ki je padel pod silnim napadom Barbarov in tako izgubil posvetno oblast. Toda ponovno je zver dobila moč v papeškem Rimu. Ali vidite to? Država, ki je vladala s teptanjem vsega in ki je postala najmočnejši znani imperij vseh časov, je bila na koncu smrtno ranjena. Njena fizična sila vladanja z vojsko in tako naprej je pošla. A pod Konstantinovo vladavino je ponovno oživela, ker se je papeški Rim infiltriral po celem svetu in je njegova moč popolna. Uporablja kralje in trgovce in v svoji smrtonosni religiozni in finančni moči vlada kot boginja sedanje dobe. Ona je prav tako tudi zmaj, ki se je ustopil, da bi požrl otroka-dečka. Herod je poskušal ubiti Gospoda Jezusa, toda ni mu uspelo. Kasneje so Jezusa križali rimski vojaki, sedaj pa je vzet k prestolu.

Ob tem, kar sem pravkar rekel, se spomnite tudi na Danijelovo vizijo. Zadnji del podobe, zadnja svetovna sila, je bila v nogah. To sta bila železo in glina. Vidite, železo je rimski imperij. Toda to sedaj ni več homogeno železo. Vanj je primešana glina. Pa vendar še vedno je in upravlja svetovne zadeve v obeh: demokratičnih in bolj diktatorskih državah. Rimska cerkev je v vsaki državi. Pomešana je v vseh.

Naj vam povem še nekaj o železu in glini. Se spominjate, ko je Hruščev v Združenih narodih tolkel s svojim čevljem po mizi? Torej, zbranih je bilo pet vzhodnih in pet zahodnih narodov. Hruščev je govoril v imenu vzhodnih in predsednik Eisenhower v imenu zahodnih. V ruščini pomeni Hruščev glina, Eisenhower pa pomeni železo. Dva glavna voditelja sveta, dva velika nožna palca iz železa in gline sta bila drug ob drugem. Pri koncu vsega smo.

V 4. vrstici sprašuje: “Kdo se more bojevati z zverjo?” Trenutno je v svetu nekaj velikih imen. Obstaja nekaj mogočnih držav, toda prav sedaj igra Rim glavno vlogo. Papež je za krmilom. In njegova moč bo narasla. Nihče se ne more bojevati proti njemu.

6. vrstica: “Odprla je usta, da je preklinjala Boga.” (Kot nauke učijo človeške zapovedi, predrzni, napihnjeni, raje bodo imeli naslade, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč.) Preklinjala je Božje Ime - to Ime je spremenila v nazive in zavrnila delati drugače.

7. vrstica: “Dopuščeno ji je bilo, da je začela vojno s svetimi.” Preganjanje - smrt pravemu verniku in vse to v Gospodovem Imenu, da bi bilo osramočeno Božje Ime, kot je to v Rusiji, zaradi tamkajšnjih dejanj katoliška religije.

8. vrstica: “In vsi prebivalci zemlje (katerih imena niso vpisana v Knjigo Življenja Jagnjeta, ki je bilo zaklano že od začetka sveta) bodo molili Zver.”

Hvala Bogu, da jo ovce ne bodo molile. Vsi ostali, razen izvoljencev, bodo zavedeni. Toda izvoljenci ne bodo zavedeni. Ker slišijo Pastirjev glas in mu sledijo.

Sedaj uvidite to, kar smo vam poskušali razložiti. To seme smrti, ki je pognalo v prvi dobi - to seme organizacije, je končno zraslo v drevo, v katerem so vgnezdene vse nečiste ptice. Neglede na njene trditve, da deli življenje, deli smrt. Njen sad je SMRT. Tisti, ki se družijo z njo, so mrtvi. Ta mogočni svetovni cerkveni sistem, ki vara svet, da je v njem telesna in duhovna rešitev, zavaja in uničuje množice. Toda ne samo, da je ona poosebljena smrt, pač pa bo to mrhovinarsko bitje tudi samo pahnjeno v smrt s smrtjo, ki je ognjeno jezero. Oh, ko bi ljudje dojeli, kakšen bo njihov konec, če ostanejo v njej. “Izidite iz nje, ker zakaj bi umrli?”

 

Zadnje opozorilo

Raz 2:23: “Tudi njene otroke bom udaril s smrtjo. Tako bodo vse cerkve spoznale, da sem Jaz Tisti, ki preiskuje obisti in srca in vsakemu izmed vas bom povrnil po njegovih delih.”

Bog gleda na srce. To se ni nikoli spremenilo. Tudi se nikoli ne bo. Tako kot skozi vse dobe, obstajata dve skupini, obe razglašata svoje razodetje od Boga in njun odnos z Bogom. “Toda trdni temelj, ki ga je položil Bog, stoji in ima ta pečat: ‘Gospod pozna svoje. 2 Tim 2:19. “Gospod preiskuje obisti.” Beseda ‘preiskovati’ pomeni ‘slediti’ ali ‘zasledovati.’ Bog sledi naše misli (obisti); ve, kaj je v našem srcu. Vidi naša dejanja, ki so razločna manifestacija tega, kar se nahaja v nas. Iz srca izhaja pravičnost ali zloba. Naši motivi, naši nameni - vse to mu je znano, ker spremlja vsako dejanje. In vsako dejanje, vsaka beseda, bo na sodbi, ko bo položen račun za naše življenje. Lažna trta ni imela nikakršnega strahu pred Bogom in plačali bodo visoko ceno. Naj vsi, ki kličejo Njegovo Ime, živijo tako, da postanejo sveti. Ljudi utegnemo preslepiti, toda Boga ne bomo nikoli preslepili.

 

 

Na vrh