Je prav ali narobe...

Biblijski kristjani

In Duh in nevesta pravita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi!

In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.   (Raz 22:17)

Je prav ali narobe krstiti v

Ime Gospoda Jezusa Kristusa?

William Marrion Branham

Odlomek iz 1. dela knjige Vodenje, red, doktrina Cerkve

(Conduct, Order, Doctrine Of The Church), 4. poglavje,

Vprašanja in odgovori, št. 36 in 37 (15. maj 1954)

 

 

To bo kočljivo vprašanje:

Zakaj naj bi se oseba krstila v Ime Jezusa Kristusa namesto “Očeta, Sina in Svetega Duha?”

Imam še dve ali tri. Tu je še eno:

Brat Bill, kaj je napačen krst, o katerem si govoril včeraj zvečer, je bil mišljen vodni krst ali krst z Duhom? Če gre za vodni krst in si ti rekel v Ime Jezusa Kristusa, zakaj potem v Mateju 28:19 pravi: “Oče, Sin in Sveti Duh?” Prosim, razloži.

Sedaj, to so malce kočljiva vprašanja in mislim, da imam tu nekje še eno, enako. Oh, še kakšna tri so. Poskušal se jih bom lotiti. Poglejmo. Mi boste sledili nekaj minut? Prav. Kar začnimo in odgovorimo na ta vprašanja. Morda lahko nekaj ostalih zadržimo do jutri in odgovorimo nanje, če ne drugače, v nedeljski šoli ali kdaj drugič. In morda ti ljudje to sprašujejo, ker je jutri krst. Sedaj, na katerikoli način ste bili krščeni pravzaprav ni moja stvar. Toda želim vam razložiti apostolsko doktrino Biblije. Vidite?

Včeraj zvečer smo spoznali, da je Katoliška cerkev, ko se je organizirala, začela z napačno Gospodovo večerjo. Pravijo, da ob sprejetju svete evharistije, mišljeno svete Gospodove večerje, prejmeš Svetega Duha. To ni Sveti Duh, to je hostija.

V protestantski cerkvi se rokujejo, vpisujejo svoja imena v člansko knjigo; tako oni imenujejo “sprejemanje Tega.”

Toda pravi način prejeti To, je krst Duha.

In sedaj, Katoliška cerkev je objavila katekizem. Luter ga je imel, Metodistična cerkev ga ima, Episkopalci ga imajo, mnogi drugi ga imajo - katekizem. Mnogo tradicij Katoliške cerkve se še vedno čvrsto drži Protestantske cerkve, kar jo združuje z njo, skladno z Biblijo.

Vendar nikoli ni bilo nobene osebe, na vseh straneh Biblije, ki bi bila kdajkoli krščena v ime “Očeta, Sina, Svetega Duha.” Nikoli ni bilo osebe krščene v ime “Očeta, Sina, Svetega Duha,” vse do zgodnje Katoliške cerkve. Tega ni nikjer v Bibliji! Če lahko kdo v njej najde, mi pove in pokaže, da je bila ena oseba krščena, z uporabo imena “Oče, Sin, Sveti Duh,” naj mi prosim pokaže. Jaz sem jo pregledoval in pregledoval in pregledoval in pregledoval in pregledoval, že več kot dvajset let. In to je napačno! To je Katoliško prepričanje in ne Biblijska zapoved.

In videli bomo zakaj. Pojdimo na tvoje vprašanje, dragi brat. Sveti Janez… Mislim Matej 28:19. Dobro, vrnimo se sem. Poiščite z menoj v svojih Biblijah, tako da lahko preberemo skupaj. Na tem mestu govori o tem. Eno mesto v Bibliji…

Ali ni Jezus rekel: “…da se opira na usta dveh ali treh prič vsaka beseda?”

Lahko vam pokažem v Bibliji, kjer pravi: “Juda Iškariot je šel in se obesil,” in “Pojdite in storite enako.”

Lahko vam pokažem kje je Jezus rekel: “Ko Sin človekov,” ki je bil On sam, “ki je sedaj v Nebesih, ponovno pride,” stal pa je prav tu na zemlji. In rekel: “Sin človekov, ki je sedaj v Nebesih,” stal pa je prav tu na zemlji.

Poznati morate Boga, da poznate Njegovo Besedo. Ne morete… Nič čudnega, da pravite: “Nasprotuje sama sebi! To je zmešnjava!” Ker je Bog rekel, da Jo je napisal na način, da Jo skrije pred učenimi in tako dalje. In ponižajte se pri oltarju in Bog vam Jo bo razodel.

Torej, tu je biblijski citat, Matej 28:19, edino mesto v Bibliji, kjer so kdajkoli omenjeni ti nazivi.

Pojdite torej in učite vse narode, krščujoč jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha…

Torej način, na katerega ste krščeni, je: “v ime Očeta, v ime Sina in v ime Svetega Duha.” Tega sploh ni v Pismu! Zagotovo pa je: “Učite vse narode, krščujoč jih v Ime!” Poglejte naravnost v vašo Biblijo in se prepričajte, ali pravi “v imenih” ali “v Ime”.

Torej pravite… Na srečanju ne dolgo tega, je neki človek dejal: “V Bibliji je protislovje.” Rekel je: “Želim si, da bi mi to pojasnil. Zakaj je Jezus rekel ljudem, naj krstijo v ime Očeta, Sina, Svetega Duha? Peter pa je to obrnil in jih krstil v Ime ‘Jezusa Kristusa,’ v Apd 2:38.” Rekel je: “Če to ni protislovno, potem protislovje sploh ne obstaja!”

Rekel sem: “Samo zato, ker Boga nisi iskal na pravi način.”

Rekel je: “Brat Branham, ali obstaja razlika, če jaz krstim na tak ali drugačen način?” Gotovo obstaja in to bom dokazal z Biblijo.

Kaj če - kaj če bi Mojzes… Ko je prišel h grmu, je Bog rekel Mojzesu: “Mojzes, sezuj si čevlje, stojiš na Sveti zemlji.”

Odgovoril mu je: “Tako, Gospod, jaz sem spoštovan človek. Malce teže si sezujem svoje čevlje, zato si bom raje snel klobuk.” Nikoli ni rekel “klobuk,” On je rekel “čevlje!” In kar pravi Biblija, je Resnica. Sedaj, če…

Govorimo o tistih desetih dneh ob vnebovzetju. In ko je bil Jezus vzet, je pooblastil Svoje učence, da gredo po vsem svetu in učijo vse narode, krščujoč jih v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha. In deset dni pozneje… Šli so v Jeruzalem in čakali v gornji izbi, dokler ni prišel Sveti Duh. In potem, ko so začeli pridigati in nadaljevali… Vprašali so: “Kaj naj naredimo, da bomo rešeni?”

Peter je rekel: “Pokesajte se in naj se krsti vsakdo izmed vas v Ime Jezusa Kristusa.”

Potem je šel v Kornelijevo hišo in rekel: “Pokesajte se in se krstite v Ime Jezusa Kristusa.”

Šel je naprej in našel neke ljudi, ki so bili že krščeni. Rekel je: “Še enkrat se morate krstiti v Ime Jezusa Kristusa!”

In šel je dol v Samarijo in rekel: “Krstite jih v Ime Jezusa Kristusa.”

In niti enkrat niso bili nad kakšno osebo izgovorjeni nazivi. Nikoli! Pravite: “Potem je tu protislovje.” Ne, ni ga. Kar vprašajte sedaj Svetega Duha in opazujte, kako vam bo to razodel. Odprite svoje srce.

Sedaj, ne imejte predsodka. Če ga imate, Bog ne more govoriti z vami. Toda če nočete imeti predsodka, recite: “Iščem dejansko Resnico, brat Branham.”

Če je Jezus rekel učencem, “naj gredo in naredijo to” in so šli in naredili nekaj drugega, pa je Bog vseeno blagoslovil in vse skozi Biblijo… Sedaj, ali so oni naredili nekaj, kar je Jezus rekel naj ne naredijo? Če so, potem niso ubogali in Bog nikoli ne bo stal za neposlušnostjo. Če bi, bi podprl Evo in zaustavil celo stvar že na začetku. Karkoli Bog reče, mora svojo Besedo držati. On je popoln. Ali je Peter naredil napako,…

“Oh,” pravijo, “tako so rekli apostoli.” Nek človek je rekel: “Tako so rekli apostoli. Jaz bom delal, kar je rekel Jezus.”

Dobro, če so apostoli delali, kar jim je Jezus rekel naj ne delajo, kako potem? In če apostoli, ki so napisali to Biblijo… Pavel je vse to napisal in Pavel je bil tisti, ki jih je pripravil do tega, da so se ponovno krstili. In če je Pavel napisal največji del Nove Zaveze, na kakšen način je potem napisana vaša Biblija, ki jo prebirate?

Vzemimo Jo takšno, kot je. Iskreno se poglobite in poglejte kaj pravi Beseda. To je za poučevanje, da bi vi spoznali Božjo Besedo.

Če je Peter krstil v Ime Jezusa Kristusa potem, ko mu je Jezus rekel naj krsti v ime “Očeta, Sina in Svetega Duha,” je naredil nasprotno, kar je rekel Jezus. Je to res? Tako, tu mora biti nekaj. Raziščimo in prosimo Svetega Duha, da nam to pokaže. Sedaj, prvo mesto, sedaj vzemimo - vzemimo prvi citat, Matej 28:19:

Pojdite torej,… in učite vse narode, krščujoč jih v ime Očeta,… Sina,… Svetega Duha.

Poglejte v svojo Biblijo in se prepričajte ali pravi: “v imenih Očeta in Sina in Svetega Duha?” Ali pravi to? Ne, nikakor. Ali pravi: “v ime Očeta, v ime Sina, v ime Svetega Duha?” Pravi: “v Ime!” Je tako? Torej, “ime” je bilo ednina. Je tako? Torej, v katero ime je hotel, da krstijo? V ime Očeta ali v ime Sina ali ime Svetega Duha? On je rekel: “V Ime!” No, odkrito rečeno, niti eno od teh ni ime.

Koliko je tu očetov? Dvignite vaše roke - vaše roke. Dobro. Kateremu izmed vas je ime “Oče?” Oče ni ime; oče je “naziv.” Koliko sinov je tu? Gotovo, vsak mož, vsak moški, vsi so sinovi. Torej, kateremu izmed vas je ime “Sin?” To ni ime, to je naziv. Mar to ni res? To ni ime; to je naziv. Torej, kateremu izmed vas je ime “Človek”? Koliko ljudi je tu? Vsi vi. Dobro, kateremu izmed vas je ime “Človek?” Tega ni, to vi preprosto ste. Sveti Duh ni ime; to On je. Jaz sem človek. Tako niti Oče, niti Sin, niti Sveti Duh ni “ime;” so le trije nazivi, ki pripadajo enemu Imenu.

Sedaj, pazljivo poslušajte. Kaj… Poslušajte! To bom pojasnil na otroško enostaven način. Če bi rekli, torej, kot da bi brali pravljico, v kateri piše: “Janez in Marija sta živela srečno do konca svojih dni.” Potem bi se spraševali: “Kdo sta Janez in Marija?” Tako, edini način, da boste kdajkoli zvedeli, kdo Janez in Marija sta, je, da greste nazaj in preberete začetek pravljice pa vse do konca. Je tako?

Dobro, če je Jezus tu rekel: “Krščujte v ime Očeta, Sina in Svetega Duha” in Oče ni ime in Sin ni ime in Sveti Duh ni ime, kaj, kdo je ta Oseba? Spoznati želimo kdo On je. Sedaj, najbolje je da… To je zadnje poglavje Mateja, zadnja vrstica. Vrnimo se v prvo poglavje Mateja, v prve vrstice in začnimo, odkrijmo kdo ta Oče, Sin in Sveti Duh je. To želim narediti zaradi otrok tu, tako da bodo tudi oni razumeli.

Prva stvar, to vam bo razjasnilo vaše razumevanje “trojstva:” Oče, Sin, Sveti Duh. [Brat Branham ilustrira s tremi predmeti - op. prev.] Najprej, trojstvo ni omenjeno na niti enem mestu v Bibliji. Poiščite in mi to pokažite. Tega ni. To je katoliška napaka in vi protestantje se temu uklanjate. Pazite sedaj. Kaj je to? Sprašujem: Kdo je to? Oče. Kdo je to? Sin. In Kdo je to? [Skupnost pravi: “Sveti Duh.” - op. prev.] Torej, Oče je oče Koga? Sina. Je tako? Sedaj, to je Jezusov Oče. Ne pomešajte ju sedaj. Tale tu je Oče, ta je Sin in ta je Sveti Duh. Je tako? Ljudje so postavili: “Tri različne ljudi, tri različne Bogove, tri različne osebnosti.” Nič čudnega, da Žid tega ne more razumeti! Prav.

Matejevo prvo poglavje se začne z rodovnikom Jezusa Kristusa: “Abraham je rodil Izaka, Izak pa je rodil Jakoba,” in tako naprej, vse dokler ne pride do osemnajste vrstice:

Z rojstvom Jezusa Kristusa…

Tu je to, v osemnajsti vrstici.

Z rojstvom Jezusa Kristusa… (sledite me v svojih Biblijah)… Z rojstvom tega človeka Jezusa Kristusa je bilo takole: Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom,… je bila noseča od… (Boga, Očeta?)

Sem to prebral pravilno? Kaj pravi? [Skupnost pravi: “Svetega Duha.” - op. prev.] Da je noseča s čigavim otrokom? Mislil sem, da je nekdo rekel, da je bila ta Oseba Njegov Oče? Biblija pravi, da je bila ta Oseba Njegov Oče.

…je bila noseča od Svetega Duha.

Sedaj, čigavega otroka ste dobili? Jezus je jasno povedal, da je bil Bog Njegov Oče. Je tako? Bog je Njegov Oče! Torej, kaj ima potem Sveti Duh opraviti s tem? Če je Biblija rekla, da je bil Sveti Duh Njegov Oče in je Jezus rekel, da je bil Bog Njegov Oče in vi ste rekli, da je bil Bog Njegov Oče in sedaj Biblija pravi tule (če so tri, dve različni osebi, Bog s tem ni imel opravka), da je Sveti Duh Njegov Oče.

Pa preberimo malce naprej:

Njen mož Jožef pa je bil pravičen in je ni maral osramotiti, temveč je sklenil, da jo skrivaj odslovi.

Ko je to premišljeval, se mu je v spanju prikazal Gospodov angel in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marijo, svojo ženo; kajti kar se je v njej zarodilo, je od Svetega Duha. (Ne Boga Očeta, Boga Svetega Duha!)

Vidite, kam vodi vaša triteistična zamisel? To bi iz Jezusa naredilo nezakonskega otroka. Gotovo. To je napaka! Za to ni biblijskega citata. Tako boste morali priznati, da je Bog Oče, Bog Sveti Duh ista Oseba, drugače bi imel Jezus dva različna očeta. Je tako? Seveda, je tako. Biblija je rekla: “Sveti Duh je bil Njegov Oče,” in Biblija je rekla: “Bog je bil Njegov Oče.” Kateri je Njegov Oče sedaj? Sveti Duh in Bog je isti Duh; To je ista Stvar.

Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo, kar je Gospod rekel po preroku:

…devica bo spočela in rodila sina, in bodo… (Tega)

…in imenovali bodo ime njegovo JEZUS, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov.

Vse to pa se je zgodilo, da se je spolnilo,…

in imenovali bodo ime njegovo Emanuel, to pomeni: Bog z nami.

Sedaj, kdo je Oče, Sin in Sveti Duh? Ali je Peter naredil napako? Naredil je, kar mu je naročil Jezus. To so trije nazivi.

Jaz sem božji služabnik in jaz sem oče in jaz sem “častiti,” to imenujejo naziv, toda nič od tega ni moje ime. Moje ime je William Branham.

On je bil Oče, On je bil Sin, On je bil Sveti Duh. Prijatelj, poskušaš narediti tri Bogove; to je narobe; to je napaka!

Gre za tri razdelitve, ki so jih triteisti pomešali. Bog, Oče je bil Duh, ki je lebdel nad Izraelovimi otroci v Ognjenem stebru. Je tako? Bog je bil tam. Potem je Bog postal telo in v Svojem Sinu prebival med nami. Je tako? Zdaj se Bog manjša, vse dokler ne vstopi v človeško srce kot Sveti Duh.

Bog je kot metrsko ravnilo oziroma… metrsko ravnilo, da. Prva tretjina metra je bil Bog, Oče; druga tretjina Bog, Sin, isti Bog; tretja tretjina je bil Bog, Sveti Duh, isti Bog. Jezus je rekel…

Pravite: “V sebi imamo Svetega Duha.” Tako je.

Toda Jezus je rekel: “Še malo in svet Me ne bo več videl, a vi me boste videli: ker Jaz…” “Jaz” je osebni zaimek. “…Jaz bom z vami in v vas, do konca sveta.” Kje se potem nahaja Sveti Duh? “Ne pustim vas sirot, pridem k vam.” To je tako.

Poglej, to razumeš narobe, prijatelj. To je en Bog v treh razdelitvah. Porazdeljen na Očetovstvo, Sinovstvo in Svetega Duha. To je isti Bog. In ko je rekel: “Krščujte jih v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha,” je to bil Jezus Kristus. In zato mi krstimo v Jezusovo Ime.

Sedaj, poglejmo nekaj krstov. Prvič sploh kdaj omenjeni krst v Novi Zavezi, je bil krst Janeza Krstnika. Ali je tako? To bom umestil semkaj. Vidite, najprej si morate razjasniti vaše razumevanje Božanstva, preden si lahko razjasnite krst. To je krst Janeza Krstnika, prvi krst.

Drugič je bilo govorjeno o krstu v Apd 2:38, kjer so bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, takrat, v novi cerkvi. Naslednje mesto je bila Kornelijeva hiša, ali ne… Oprostite, Samarijani, Apd 7:48 in 49. In v Apd 10:49, ko jih je krstil pri Kornelijevi hiši. In v Apd 19:5 je bilo naslednjič govorjeno o krstu, kjer so bila izgovorjena imena ali nazivi.

Ko so bili ob Dnevu Binkošti krščeni, so bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, Apd 2:38. Ali je tako? Zapišite si, poglejte.

Naslednjič, Filip je dva dni kasneje šel in začel pridigati Samarijanom. Pridigal jim je, ozdravljal bolne in imel tam veličastno srečanje. Krstil jih je v Ime Gospoda Jezusa Kristusa. Peter je šel tja in položil roke nanje; prejeli so Svetega Duha.

Peter je šel nekaj dni kasneje na vrh hiše, bil je lačen; videl je vizijo. Bog ga je poslal v Kornelijevo hišo. “In ko je Peter še govoril te besede, je padel Sveti Duh nanje in začeli so govoriti v jezikih” in se obnašati, kot so se obnašali prvi, ki se jim je to zgodilo. Peter je rekel: “Sploh še niso bili krščeni.” Tako je vsem zapovedal, da se krstijo v Ime Jezusa Kristusa.

Vsaka oseba v Bibliji je bila krščena v Ime Jezusa Kristusa. Pavel… Mislil sem, Janezovi učenci niso bili krščeni v Ime Jezusa Kristusa, krščeni so bili za izpokoritev. Odprimo I. Korinčanom… Mislil sem, da za trenutek odpremo Apd 19. poglavje in na hitro preberemo tole, tako da boste videli, moji prijatelji, da to ni - da to ni… Pismo ni… Pismo ni v protislovju. Preberite:

Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval kraje zgornje obale in prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev

in jih vprašal: “Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?” “Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,” so odvrnili učenci.

In vprašal jih je: “V kaj ste bili tedaj krščeni?”

“Oh,” so rekli, “bili smo krščeni.”

Vprašal je: “Kako?”

…rekli so: “V Janezovem, Janezovem…”

Rekel je: “Janez je krstil le v izpokorjenje, govoreč, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v Gospoda Jezusa Kristusa.”

Po teh besedah so se dali ponovno krstiti v ime Jezusa Kristusa.

Pavel je nanje položil roke, in nadnje je prišel Sveti Duh; govorili so v jezikih in prerokovali.

Veliki Sveti Pavel…

Poslušajte! Kaj če bi bili krščeni po Janezu Krstniku, istem človeku, ki je krstil Jezusa Kristusa? Svetem človeku, za katerega je Jezus rekel: “Med rojenimi od žena, ni večjega od Janeza Krstnika.” On je največji med vsemi preroki. Popeljal je Jezusa v vodo in ga krstil prav v Jordanu. Brat, če bi on mene krstil, bi se počutil precej dobro. Je to res?

Ampak Pavel se obrne in reče: “To sedaj ne bo delovalo.” Rekel je: “Vi morate biti ponovno krščeni.”

“Oh, potopljeni smo bili, zares Pavel! Potopil nas je Janez, prav v reki Jordan.”

Rekel je: “To sedaj ne bo delovalo. Vi morate biti ponovno krščeni.”

“Kako?”

Rekel je: “Janez je krstil v izpokorjenje. To je za odpuščanje grehov in nobeno drugo ime ni dano pod Nebom ljudem, samo Ime Jezusa Kristusa.” In ponovno so se morali krstiti v Ime Jezusa Kristusa.

In na niti enem mestu v Bibliji, oziroma v vsej zgodovini prvih šeststo let po smrti zadnjega apostola, niso krščevali na drug način, kot le v Ime Jezusa Kristusa.

Pojdite vprašat kateregakoli katoliškega duhovnika; vprašajte jih, kdo je to spremenil in bodite pozorni, kaj vam bodo odgovorili. Vzemite katekizem in preberite, pravi: “Nedvomno, nekaj protestantov bo rešenih, ker se uklanjajo našemu krstu.” Oni so to spremenili. Pravijo, da imajo moč in avtoriteto to spremeniti in vi temu verjamete! To pravijo, to zahtevajo, temu se protestantska cerkev uklanja. Vendar, po Pismu; to ni niti za trohico v skladu s Pismom.

Znova so morali biti krščeni v Ime Jezusa Kristusa!

Sedaj poslušajte, hitro, da dobimo točno… Ne želim vas zadržati predolgo na teh vprašanjih. Poglejte, na dan, ko je Jezus prišel z gore Preobrazbe s Svojimi učenci, je vprašal: “Kdo, pravijo ljudje, da sem Jaz in kaj pravijo?”

“Eni, da Janez Krstnik; drugi, da Elija; spet drugi, da si ‘prerok.

Vprašal jih je: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?”

Peter je odgovoril: “Ti si Kristus, Sin živega Boga.”

Rekel je: “Blagor ti, Simon - Simon, Jonov sin,” rekel je: “kajti meso in kri ti nista tega razodela. Tega se nisi naučil v kakšni cerkvi; tega se nisi naučil v kakšnem semenišču. Ampak Oče Moj ti je to razodel; in na tej skali bom sezidal Svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.”

Katoliška cerkev pravi: “To je bil Peter. Oni so imeli tam skalo in še vedno leži pod Vatikanom.” In to je bilo v Jeruzalemu oziroma v Palestini. In pravijo, da je on bil ta skala.

Protestantska cerkev pravi: “To je bil Peter na katerem so zgradili Cerkev.” Če je to tako, se je nekaj dni pozneje znova pregrešil. On ni bil.

Cerkev je bila zgrajena na Božanskem razodetju Boga. “Meso in kri ti nista tega razodela, Peter, ampak Moj Oče, ki je v Nebesih, ti je to razodel. In na tej skali, duhovnem razodetju Božje Besede, bom sezidal Svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.”

Tako pravim, Luteran, Metodist ali karkoli že ste, karkoli, Binkoštniki ali karkoli že ste, ne pomeni nobene razlike. Ko se Božja cerkev pomakne v sili navdiha, se bo pomikala naravnost naprej in naprej in naprej in naprej. In nobena denominacija je ne bo ustavila, nič na svetu je ne bo ustavilo. “Na tej skali sezidam Svojo Cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.” Duhovno razodeta Resnica.

Pazite naslednje, kjer pravi: “In ti si Simon, in dal ti bom…,” ker je imel on duhovno razodeto Resnico. To je razlog, da je on poznal razliko med Očetom, Sinom in Svetim Duhom in Imenom Gospoda Jezusa Kristusa. Imel je duhovno razodetje. To nocoj vi razumete, ko nam Sveti Duh to odkriva.

Rekel je: “Ti si Simon, in dal ti bom ključe Nebeškega Kraljestva. In karkoli boš zvezal na zemlji, bom zvezal v Nebesih. Karkoli boš razvezal na zemlji, bom razvezal v Nebesih.” Je to rekel? Sveti Matej 16. poglavje: “Karkoli boš zvezal na zemlji, bom zvezal v Nebesih. Karkoli boš razvezal na zemlji, bom razvezal v Nebesih. In dal ti bom ključe,” (Česa?) “Nebeškega Kraljestva.” Kaj je Nebeško Kraljestvo? Sveti Duh! Biblija pravi: “Nebeško Kraljestvo je v vas…” Hočem reči: “Božje Kraljestvo,” oprostite. “Kraljestvo je v vas.”

Potem je rekel: “Nekateri od tukaj navzočih ne bodo umrli, dokler ne bodo videli Božje Kraljestvo prihajati v moči.” Samo nekaj dni kasneje so bile Binkošti. Vidite? “Nekateri od tukaj navzočih…,” prav na tem istem   …?… stvar, o kateri je govoril: “Nekateri od vas tukaj navzočih,…” bil je preobražen in rekel: “…ne boste umrli, dokler ne boste videli Božje Kraljestvo prihajati v moči.”

Biblija pravi: “Kraljestvo je v vas.” Ko je Jezus vstal od mrtvih, zapomnite si, je imel na Svojem boku ključe smrti in pekla, ne ključe Kraljestva; ti ključi so bili dani Cerkvi. Tako, Peter je imel ključe. Ali verjamete, da bi Jezus držal Svojo Besedo? Če je ne bi, brat, potem ne bi bil Bog! To je vse. Sedaj, rekel je: “Peter, dal ti bom ključe Kraljestva,” z drugimi besedami: “…do Svetega Duha. Karkoli zvežeš na zemlji, bom Jaz zvezal na nebu.”

Poglejte kakšno napako so naredili, šli so med ljudi in odpuščali grehe in podobno. Kakšna napaka! Poglejmo. Ključe so dali njemu. Sedaj, Svoj pogled je uprl naravnost k Binko-… oziroma naravnost k Jeruzalemu.

Bil je križan, umrl je, vstal tretji dan, bil na zemlji med ljudmi štirideset dni, dvignil se je v Nebesa. Rekel jim je naj počakajo, dokler ne vidijo prihajati Božje Kraljestvo nanje; ob tem času jim bo Oče obnovil Kraljestvo v duhovni obliki. Šli so v mesto Jeruzalem in tam čakali deset dni in noči in nenadoma je prišel krst Svetega Duha (Božje Kraljestvo) s silo nanje. Je tako?

Pazite! Peter, neizobražen, niti podpisati se ni znal (Papež? Seveda, papež.), se je dvignil na majhen improviziran govorniški oder ali nekaj podobnega in začel pridigati. Rekel je: “Judje in vsi ki prebivate v Jeruzalemu! To vedite in prisluhnite mojim besedam. Ti ljudje niso pijani, kakor vi mislite, saj je šele tretja ura dne; temveč izpolnjuje se, kar je bilo napovedano po preroku Joelu: ‘In zgodilo se bo v poslednjih dneh,’ govori Bog, ‘razlil bom Svojega Duha na vse človeštvo in prerokovali bodo vaši sinovi in hčere; tudi čez Svoje hlapce in Svoje dekle bom v tistih dneh izlil od Svojega Duha in bodo prerokovali. In pokazal bom čudeže zgoraj na nebu in znamenja spodaj na zemlji, ogenj, ognjene stebre in dimne oblake.” Nadaljeval je in pripovedoval o Davidu in tako naprej. In ko so ti kritiki stali tam…

Potem so vprašali: “Možje in bratje, kaj naj storimo, da bomo rešeni?”

“Oh, bodi pazljiv, Peter, na tebi sedaj visijo ključi.” Je tako? Prvo Evangelijsko sporočilo!

Jezus, je nekaj dni pred tem, preden je bil križan, rekel: “Peter, dal ti bom ključe. Karkoli boš zvezal, bom Jaz zvezal; karkoli boš razvezal, bom Jaz razvezal. Karkoli boš storil, bom priznal v Nebesih.” Če je On mož beseda, bo Svojo Besedo držal!

In tu on stoji, Sveti Duh se je prvič izlil in Petra so vprašali: “Kaj naj storimo, da bomo rešeni?”

“Pazi, prvič vtikaš ključe v vrata Kraljestva. Jezus ti je pred nekaj dnevi, pred desetimi dnevi, rekel: ‘Pojdite, krščujte ljudi v Ime Očeta, Sina in Svetega Duha.’ Kaj boš storil? Toda dal ti je ključe, ker si imel duhovno razodetje! ‘Ker sezidam Svojo cerkev in peklenska vrata je ne bodo premagala.

In vzemite svoje veroizpovedi in dogme in karkoli že hočete in bridko bodo izneverile (so že), toda sila živega Boga bo šla naprej in naprej, v Večnost. Kot sevanje radijskih žarkov, bo šla naprej, pazite, brezkončno.

“Peter, ti si dobil ključe. Karkoli ti narediš tukaj, mora Bog priznati v Nebesih.” Je tako? “Kaj praviš, Peter? Kaj naj naredimo, da bomo rešeni?”

Peter je rekel… Ne izrekaj “Zdravih Marij.” Tega ni, izvajati devetdnevnico. Ne prihajaj se rokovati in vpisovati svoje ime v cerkveno knjigo in se dati škropiti z malce vode. Tega ni. To je katoliška dogma, ki se ji uklanja Protestantska cerkev.

On ni rekel: “Vsi vi pojdite… Torej, Jezus mi je pred nekaj dnevi naročil, da naj se vi vsi krstite v ime ‘Očeta, Sina in Svetega Duha.” Ne, človek z duhovnim razodetjem tega ne bi rekel.

Rekel je: “Pokesajte se in naj se da vsak izmed vas krstiti v Ime Jezusa Kristusa v odpuščanje svojih grehov in prejeli boste dar Svetega Duha. Zakaj obljuba velja vam in vašim otrokom in vsem, ki so daleč in kolikor jih bo k Sebi poklical Gospod, naš Bog.” To je to. Potem se je ključ vtaknil in zaklenil, zaklenil v Nebesa!

To je razlog, zaradi katerega je Pavel rekel Janezovim učencem: “Ponovno se morate krstiti v Ime Jezusa Kristusa, da prejmete krst Svetega Duha.”

Prej tega niste vedeli, sedaj to veste! Huh! To je prav. To je na vas. To je res. Ampak triteističen, troedin krst ni bil nikoli prepoznan v Cerkvi, v Novi Zavezi. Samo v Katoliški cerkvi in Protestantska cerkev se temu uklanja. Pazite! Zaradi tega vas lahko zapusti mnogo ljudi. Toda, brat, ti se moraš odločiti.

Sedaj, praviš: “Brat Branham, bil sem krščen v ime ‘Očeta, Sina in Svetega Duha.’ Prejel sem krst v Svetem Duhu.”

Ne dvomim v tvoje besede. Sploh nimam razloga, da bi dvomil v tvoje besede; verjamem jim. Verjamem, da je tistim tam Bog dal Svetega Duha, še preden so sploh bili krščeni; vendar, ko jim je Peter povedal, kaj naj naredijo, so šli in to naredili. To je res. Sedaj, ti veš kaj je potrebno narediti. To je res. In če zavrneš hoditi v Luči, ko je Luč odkrita, se obrneš v temo (slepoto). Točno! Amen! Dobro. Oprostite mi. Ne želim, da mi oprostite zaradi vzklika “tako naj bo” na Božjo Besedo. Ne, nikakor. Ponovno bom zaklical: “Amen!” Tako je prav. Da.

Zakaj krstiti v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, brat Branham? Zakaj delaš tako, namesto v Očeta, Sina in Svetega Duha? Zato, ker Biblija tako uči! Je to razumljivo?

Zakaj imate nogopranje, brat Branham? Zato, ker Biblija tako uči. Jaz verjamem celotnemu Evangeliju. Dobro, sedaj.

Kaj je lažni krst, o katerem si govoril? To je to. To je natanko to. Nikjer… Še enkrat preberite v Zavezi in poiščite, kje je kakšna oseba…

Sedaj, vam, dragim ljudem, jaz ne želim prizadeti vaših čustev, tega ne želim. Prosim vas, da ste ponižni in ne… Soočite se s to stvarjo in poglejte ali je resnična. Poglejte na to skozi biblijsko luč, ne cerkveno luč ali skozi kakšno nespametno, neumno stvar, ki si jo je nekdo napihnil v glavi, temveč poglejte v Božjo Besedo. Vsekakor!

Ali menite, da bi mi Vsemogočni Bog dal službo, kakršno je dal, z nadnaravnimi znaki in stvarmi, katere niso bile videne od Nove Zaveze naprej, in bi dopustil, da hodim v tolikšni zmoti? Gotovo ne! In, brat, ko se vrnem iz tujine, bom posvetil največji del svojega časa pridiganju Božje Besede in ne Božanskim ozdravljenjem in čudežem. Točno tako. Resnično.

 

 

Na vrh