Izvirni greh

Biblijski kristjani

In Duh in nevesta pravita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi!

In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.   (Raz 22:17)

Izvirni greh

William Marrion Branham

Odlomek iz knjige Razlaga sedmih cerkvenih dob

(An Exposition Of The Seven Church Ages, 1965), od 96. do 108. strani

 

 

Glas Duha

Raz 2:7: “Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam. Zmagovalcu bom dal jesti z Drevesa Življenja, ki je sredi Božjega raja.”

“Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam.” Možno je, da bodo milijoni slišali ali prebrali te besede. Toda koliko se jih bo zmenilo zanje? Tega ne vemo. Vendar tistega, ki bo prisluhnil in želel spoznati besede resnice, bo Božji Duh razsvetlil. Če je vaše uho odprto za Besedo, vam jo bo Božji Duh napravil realno. To je delo Duha. Lahko vas učim resnico, a če ne odprete svojih ušes, da jo slišite in svojega srca, da jo sprejmete, ne boste dobili razodetja.

Pazite, pravi, da Duh govori cerkvam. To je množina, ne ednina. Duh ni dal tega Janezu zapisati za lokalno Efeško cerkev, tudi ne samo za prvo cerkveno dobo. To velja za vse cerkvene dobe. Toda ta (Efeška) je cerkev začetkov. Tako kot knjiga Geneze [Prva Mojzesova knjiga ali Geneza - op. prev.]. Kar se je začelo v Genezi, velja skozi celotno Besedo in se končno zaključi v Razodetju. Na ta način je ta cerkev, ki se začne v Apostolskih delih, Božji načrt za vse dobe, dokler se ne zaključi v Laodicejski dobi. Bodite pazljivi. To kar se dogaja tu, je le začetek, zato naj vsaka doba pazi. To malo drevo, ki je bilo posajeno, bo raslo. Raslo bo skozi dobe. Potemtakem je to sporočilo za vsakega kristjana, skozi vse dobe, dokler ne pride Jezus. Da, je, ker to govori Duh. Amen.

 

Obljubljena nagrada

Raz 2:7: “…Zmagovalcu bom dal jesti z Drevesa Življenja, ki je sredi Božjega raja.” To je prihodnja nagrada vsem zmagovalcem vseh dob. Ko bo zadonel zadnji klic na bitko in ko bomo odložili svojo bojno opremo, si bomo odpočili v Božjem raju in Drevo Življenja bo za vedno naša dediščina.

“Drevo Življenja.” Kaj ni to lepa prispodoba? Trikrat je omenjeno v knjigi Geneze in trikrat v knjigi Razodetja. Na vseh šestih mestih gre za isto drevo in simbolizira popolnoma isto stvar.

Toda kaj je Drevo Življenja? Najprej bi morali izvedeti, kaj drevo samo predstavlja. Ko je v 4 Mz 24:6 Bileam opisoval Izrael, je rekel, da so: “kakor alojeva drevesa, zasajena od Gospoda.” Drevesa se skozi Biblijo nanašajo na osebe, tako kot v prvem Psalmu. Potemtakem mora biti Drevo Življenja Oseba Življenja in to je Jezus.

Torej, sredi Edenskega vrta sta stali dve drevesi. Eno je bilo Drevo Življenja, drugo je bilo Drevo spoznanja dobrega in hudega. Človek naj bi živel od Drevesa Življenja, drugega drevesa pa se naj ne bi dotaknil, ker bi sicer umrl. Toda, človek je jedel od drugega drevesa in ko je to storil, je z njegovim grehom vanj vstopila smrt in tako je postal ločen od Boga.

Sedaj, to Drevo iz Edena, to Drevo, ki je bilo vir življenja, je bil Jezus. V Janezu, od šestega do osmega poglavja, se je Jezus objavil kot vir večnega življenja. Poimenoval se je Kruh iz nebes. Govoril je, da daje samega Sebe in da človek ne bo nikoli umrl, če jé od Njega. Razglasil je, da je poznal Abrahama in da preden je bil Abraham, JE BIL On. Prerokoval je, da jim bo On sam dal žive vode in če jo bo človek pil, ne bo nikoli več žejen, temveč bo večno živel. Oznanil se je kot VELIKI JAZ SEM. On je Kruh Življenja, Vrelec Življenja, Večni, DREVO ŽIVLJENJA. V Edenu je bil sredi vrta, tako kot bo tudi sredi Božjega raja.

Nekateri menijo, da sta bili ti drevesi v vrtu le še dve več med ostalimi podobnimi, katere je Bog postavil tja. Toda natančni preučevalci vedo, da temu ni tako. Ko je Janez Krstnik vpil, da je sekira nastavljena vsem drevesom na korenino, on ni govoril preprosto o naravnih drevesih, temveč o duhovnih principih. V 1 Jan 5:11 pravi: “PRIČEVANJE pa je v tem: Bog nam je dal večno življenje in to življenje je v Njegovem Sinu.” V Jan 5:40 je Jezus rekel: “Toda vi nočete priti k Meni, da bi imeli življenje.” Potemtakem pričevanje, Božja Beseda, enostavno in jasno potrjuje, da je ŽIVLJENJE, VEČNO ŽIVLJENJE, v Sinu in nikjer drugje. 1 Jan 5:12: “Kdor ima Sina, ima ŽIVLJENJE; kdor Božjega Sina nima, NIMA življenja.” Torej, ker se pričevanja ne da spremeniti, se ne da odvzeti od njega ali mu kaj dodati, potem velja, da JE ŽIVLJENJE V SINU… Ker je temu tako, MORA DREVO V VRTU BITI JEZUS.

Dobro. Če je Drevo Življenja oseba, potem je Drevo spoznanja dobrega in hudega PRAV TAKO oseba. Ne more biti drugače. Tako sta Pravični in Hudobni stala drug ob drugem sredi Edenskega vrta. Ezk 28:13a: “Bil si (Satan) v Edenu, Božjem vrtu.”

Tu prejmemo pravo razodetje ‘kačjega potomstva.’ [Angl.: ‘Serpent's seed.’ Slovenščina kačo navaja kot žival ženskega spola, prav tako jo tudi slovenski prevod Biblije, vendar pa je v izvornem jeziku in angleškem prevodu kača (serpent) žival moškega spola, torej kačji samec - op. prev.] Tu izvemo, kaj se je zares zgodilo v Edenskem vrtu. Beseda pravi, da je bila Eva prevarana s strani kačjega samca. V resnici jo je kačji samec zapeljal. V 1 Mz 3:1 pravi: “Kača je bila bolj prekanjena kot vse živali polja, ki jih je Gospod Bog naredil.” Ta samec je bil tako podoben človeku, da je lahko razmišljal in govoril (pa vendar je bil čistokrvna žival). Bil je pokončno bitje, nekaj med šimpanzom in človekom, vendar bliže človeku. Bil je tako zelo podoben človeku, da bi se lahko njegovo seme (in se tudi je) združilo z ženskim in povzročilo zanositev. Ko se je to zgodilo, je Bog kačo preklel. V njegovem telesu je spremenil vsako kost, tako da se je moral plaziti zvijaje kot kača. Znanost lahko poskuša kolikor hoče, vendar ne bo našla manjkajočega veznega člena [med opico in človekom - op. prev.]. Bog je poskrbel za to. Človek je bister in lahko vidi povezavo človeka z živaljo in jo poskuša dokazati z evolucijo. Nobene evolucije ni! Vendar sta se človek in žival zares združila. To je ena od Božjih skrivnosti, ki je ostajala skrita, a je tu razodeta. To se je zgodilo prav takrat sredi Edena, ko se je Eva odvrnila od Življenja, da bi sprejela Smrt.

Pazite, kaj jim je Bog rekel v vrtu. 1 Mz 3:15: “Sovraštvo bom naredil med teboj in ženo in med tvojim zarodom in njenim Zarodom; Ta ti bo glavo strl, ti Ga boš pa ranila na peti.” Če verjamemo Besedi, da je žena imela Potomca [Zarod - op. prev.], potem je prav gotovo tudi kačji samec imel potomca. Če je bil ženin Potomec deček, spočet neodvisno od moža, potem bi moral biti tudi kačji potomec spočet po istem vzorcu, takem, da mora biti rojen drug deček, neodvisno od posredovanja človeškega moškega. Ni ga preučevalca, ki ne bi vedel, da je bil ženin Potomec Kristus, ki je prišel z Božjim posredovanjem, brez človeškega spolnega stika. Prav tako je dobro znano, da je napovedano strtje kačje glave, bila pravzaprav prerokba glede tega, kar naj bi Kristus izvršil zoper Satana na križu. Tam na križu naj bi Kristus zdrobil Satanovo glavo, medtem ko naj bi Satan ranil Gospodovo peto.

V tem delu Pisma je razodetje, kako je bilo na zemlji posejano resnično kačje seme, tako kot imamo poročilo Luke 1:26-35, kjer natančno poroča, kako je prišel ženin Potomec v telesno manifestacijo, neodvisno od posredovanja človeškega moškega: “V šestem mesecu je Bog poslal angela Gabrijela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef, iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angel je vstopil pri njej in rekel: ‘Veseli se, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami!’ Pri teh besedah se je vznemirila in premišljevala, kaj naj pomeni ta pozdrav. Angel pa ji je rekel: ‘Ne boj se, Marija, kajti našla si milost pri Bogu. In glej, spočela boš v telesu in rodila Sina, in mu daj ime JEZUS. Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol Njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj; Njegovemu kraljestvu ne bo konca.’ Marija pa je rekla angelu: ‘Kako se bo to zgodilo, ko ne živim z možem?’ Angel ji je odgovoril: ‘Sveti Duh bo prišel nadte in moč Najvišjega te bo obsenčila, zato se bo Sveto, ki se porodi, imenovalo Sin Božji. Tako kot je bil ženin Potomec resnično Bog, ki se je reproduciral v človeškem telesu, tako je tudi kačji potomec resničen način, ki ga je Satan odkril, da si odpre vrata v človeško vrsto. Ker je Satan samo USTVARJENO duhovno bitje, mu je bilo nemogoče, da reproducira samega sebe na način kot je Bog reproduciral samega Sebe. Tako zapis v Genezi govori, kako je proizvedel svojega potomca in se tako vpeljal oziroma vrinil v človeški rod. Spomnite se tudi, da je Satan imenovan ‘kača.’ To, o čemer govorimo, je njegovo potomstvo ali injiciranje v človeški rod.

Kačji samec je telesno spoznal Evo, še preden jo je spoznal Adam. In Kajn je bil tisti, ki se je rodil iz tega. Kajn je bil od (rojen od, spočet od) tistega “Zlega.” 1 Jn 3:12. Sveti Duh ni mogel v Janezu [1. Janezov list - op. prev.] niti na enem mestu Adama poimenovati “Zli” (kar bi on bil, če bi bil Kajnov oče). In na drugem mestu je Adama imenoval “Božji Sin,” kar je po stvarjenju tudi bil. Luka 3:38. Kajn se je po značaju izkazal, da je kot oče, prinašalec smrti, morilec. Njegovo skrajno kljubovanje Bogu, ko se je v 1 Mz 4:5, 9, 13, 14 srečal z Vsemogočnim, ga prikazuje s povsem nečloveškimi lastnostmi in zdi se, da presega celo vse zapise, ki jih imamo v Pismu, v zvezi s Satanovim soočenjem z Bogom. “Na Kajna in njegovo daritev pa se ni ozrl; zato se je Kajn silno razsrdil in obraz mu je upadel. Tedaj je Gospod rekel Kajnu: ‘Kje je tvoj brat Abel?’ Odgovoril je: ‘Ne vem. Mar sem jaz varuh svojega brata?’ Kajn pa je rekel Gospodu: ‘Moja krivda je prevelika, da bi jo mogel nositi. Glej, izženeš me danes iz dežele in pred tvojim obličjem se moram skrivati; blodil in begal bom po zemlji in, kdor koli me bo našel, me bo ubil.

Bodite pozorni kako natančno Božji zapis razlaga o rojstvih Kajna, Abla in Seta. 1 Mz 4:1: “In Adam je spoznal svojo ženo Evo in je spočela in rodila Kajna ter rekla: ‘Dobila sem človeka po Gospodu.’ Nato je še rodila njegovega brata Abla.” 1 Mz 4:25: “Adam je ponovno spoznal svojo ženo in je rodila sina ter ga imenovala Seta…” TRIJE sinovi so rojeni iz DVEH Adamovih spolnih dejanj. Ker je Biblija natančna in popolna Božja Beseda, to ni napaka, pač pa je zapis za našo razsvetlitev. Ker so bili iz DVEH Adamovih dejanj rojeni TRIJE sinovi, ZATRDNO veste, da EDEN izmed teh TREH, NI BIL Adamov sin. Bog je to zapisal tako natančno, da bi nam nekaj pokazal. Resnica pri vsej stvari je, da je imela Eva v svoji maternici DVA sinova (dvojčka) iz LOČENIH oploditev. Nosila je dvojčka, pri čemer je prišlo do Kajnovega spočetja nekaj časa pred Ablovim. Vidite ponovno te DVOJČKE? Popoln primer, kot vedno! Tem, ki mislijo, da to ni mogoče, naj bo znano, da so medicinski zapisi polni primerov, kjer je žena nosila dvojčka, ki sta bila iz ločenih jajčec in ločenih osemenitev, kjer so bili med oploditvami jajčec dnevi razlike. In NE SAMO TO, nekateri primeri kažejo, da sta očeta dvojčkov različna moška. Pred kratkim so po celem svetu poročali o norveški materi, ki je tožila svojega moža za vzdrževanje nje in njenih dvojčkov, od katerih je bil en bel, drug pa temnopolt. Priznala je, da je imela temnopoltega ljubimca. Dve spočetji sta bili približno tri tedne narazen. V Beaumontu, Teksasu, obstaja iz leta 1963 prav tako zapis o večkratnem porodu, kjer so bili začetki nosečnosti mnogo dni narazen, pravzaprav toliko, da sta žena in en otrok pri porodu skoraj umrla.

Sedaj, zakaj je to moralo biti tako? Zakaj je kačje seme moralo priti na tak način? Človek je bil ustvarjen za Boga. Človek naj bi bil Božji tempelj. Mesto Božjega počitka (Svetega Duha) je bil človek, tempelj. Apd 7:46-51: “…ki je našel milost pred Bogom in prosil, da bi našel bivališče Bogu Jakobovemu. Toda Salomon Mu je sezidal hišo. Vendar Najvišji ne prebiva v svetiščih, z rokami narejenih, kakor pravi prerok: ‘Nebo Mi je prestol in zemlja podnožnik Mojih nog. Kakšno hišo Mi boste sezidali? govori Gospod, ali kje bo kraj mojega počitka? Ali ni moja roka naredila vsega tega?’ Vi, ki ste trdovratni in neobrezani v srcih in ušesih, vi, ki se vedno upirate Svetemu Duhu: kakor vaši očetje, tako tudi vi!” Satan je to vedel že ves čas. Tako kot Bog, želi tudi on prebivati v človeku. Toda Bog si je prihranil to pravico zase. Satan tega ne more narediti. V človeškem telesu se je prikazal samo Bog. Satan tega ni mogel in ne more narediti. On nima moči za stvarjenje. Edini način, da je Satan lahko dosegel, kar je hotel, je bil, da je v Edenu vstopil v kačjega samca, kakor je z zlemi duhovi vstopil v svinje pri Gedari. Bog ne vstopa v živali, toda Satan lahko in tudi bo, da doseže svoje cilje. On ni mogel imeti otroka neposredno z Evo, kot je to lahko imel Bog po Mariji. Tako je vstopil v kačjega samca in potem preslepil Evo. Zapeljal jo je in imel z njo nadomestniško otroka. Kajn je nosil vse Satanove duhovne lastnosti in živalske (čutne, mesene) lastnosti kačjega samca. Nič čudnega, da je Sveti Duh rekel, da je bil Kajn od zlega. Bil je.

Sedaj želim iti v nek zanesljiv dokaz, ki ga imamo, da obstaja jasna sorodnost med človekom in živaljo. Gre za telesno področje. Ali veste, da lahko vzamete zarodne celice še nerojenega plodu in jih injicirate v človeška bitja? Potem bodo šle te celice žleze ščitnice naravnost v človeško ščitnico, celice ledvic naravnost v človeška ledvica. Ali se zavedate, kako čudovito je to? Neka inteligenca vodi te živalske celice natanko na pravo mesto. Ta inteligenca sprejme te celice in jih natančno postavi na pravo mesto. Gre za sorodnost med živaljo in človekom. Ne moreta se pomešati in se reproducirati. To so že poskušali. Toda takrat v vrtu se je to mešanje zgodilo in to dokazuje kemična sorodnost, ki še vedno obstaja. Takrat v Edenu je bil kačji samec pokončno bitje. Bil je podoben človeku. Bil je skoraj človek. Satan je izrabil njegove telesne značilnosti, da ga uporabi za prevaro Eve. Potem je Bog uničil to obliko kače. Nobena druga žival se ne more pomešati s človekom. Toda sorodnost obstaja.

Zdaj, ko smo prišli tako daleč, naj poskušam izkristalizirati vaše razmišljanje o tej témi, da bi lahko videli potrebo po tem, da gremo v ‘doktrino kačjega potomstva,’ kakršno imam. Začnimo z dejstvom, da sta bili sredi vrta DVE drevesi. Drevo Življenja je bil Jezus. Drugo drevo je zaradi tega, kar je izšlo iz sadu tega drevesa, zagotovo Satan. Potem vemo, da sta obe drevesi imeli odnos do človeka, drugače nikoli ne bi bili postavljeni tja. Morali sta imeti vlogo v popolnem načrtu in namenu Boga, v njunem odnosu do človeštva in Njega, sicer Bogu nikoli ne bi mogli pripisati vsevednosti. Do tu je vse prav, ali ne? Beseda popolnoma jasno pojasnjuje, da je bil Božji namen PRED nastankom sveta deliti svoje Večno Življenje s človekom. Ef 1:4-11: “Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v Njem, da bi bili pred Njegovim obličjem sveti in brezmadežni v ljubezni: vnaprej nas je določil, naj bomo po Jezusu Kristusu Njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep Njegove volje, v hvalo veličastva Njegove milosti, s katero nas je napravil sprejete v ljubljenem. V katerem imamo odkupitev skozi Njegovo kri, odpuščanje grehov po bogastvu Njegove milosti. To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost Svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil, da bi v polnosti časov zedinil vse stvari v Kristusu, kar je v nebesih in kar je na zemlji. V Njem smo tudi prišli do dediščine. Zato smo bili vnaprej določeni po načrtu Njega, ki vse uresničuje po sklepu Svoje volje.” Raz 13:8: “Zver (Satana) bodo molili vsi prebivalci zemlje, katerih imena niso vpisana v Knjigo Življenja Jagnjeta, ki je bilo zaklano že od začetka sveta.” Toda to Življenje ni bilo in ne more biti dano na noben drug način, kot skozi način: “Bog manifestiran v telesu.” To je bil del Njegovega večnega in naprej določenega namena. Ta načrt je bil v hvalo veličastva Njegove milosti. Bil je načrt Odkupitve. Bil je načrt Rešitve. Pozorno poslušajte sedaj: “Ker je Bog Rešitelj, je bilo nujno, da je naprej določil človeka, ki bo potreboval rešitev, da bi samemu Sebi dal razlog in smisel obstoja.” To je stoodstotno pravilno in mnoštvo biblijskih vrstic to potrjuje, tako kot vrstica iz Rim 11:36: “Zakaj iz Njega, po Njem in Zanj je VSE: Njemu SLAVA na veke! Amen.” Človek ni mogel neposredno priti in vzeti od tega Drevesa Življenja sredi vrta. To Večno Življenje Drevesa je moralo najprej postati telo. Toda preden je Bog lahko dvignil in rešil grešnika, je moral imeti grešnika za dvig in rešitev. Človek je moral pasti. Padec, ki bi ga povzročil Satan, je moral imeti telo, da bi lahko padlo. Tudi Satan je moral priti skozi telo. A Satan ni mogel priti skozi človeško telo, da bi napravil padec, kot je skozi človeško telo lahko prišel Kristus, da restavrira padlega. In tam je bila žival, kača, tako podobna človeku, da je Satan lahko prišel k tej živali in skozi to žival je lahko prišel do človeškega telesa in povzročil padec in se na ta način vcepil v človeško vrsto. Tako kot naj bi nekega dne prišel Jezus in se vcepil v človeško vrsto, v človeška telesa, celo do mere vstajenja, ko bomo imeli telesa, kot je Njegovo oslavljeno. Potemtakem je bilo to, kar je Bog izpeljal tu v vrtu, Njegov vnaprej določen načrt. In potem, ko je Satan izpeljal tisto, kar je bilo potrebno za Božji namen, človek ni mogel priti k Drevesu Življenja v vrtu. Seveda ne. Ni bil čas. Toda žival (žival je povzročila padec, ali ne? Naj bo vzeto živalsko življenje) je bila vzeta in njena kri prelita in potem je imel Bog lahko zopet skupnost s človekom. Potem je prišel dan, ko se je Bog prikazal v telesu in je skozi način Svojega ponižanja, restavriral padlega človeka in ga naredil sodeležnika tega Večnega Življenja. Ko enkrat to vidite, lahko razumete kačje potomstvo in veste, da to kar je Eva jedla, ni bilo jabolko. Ne, to je bila degradacija človeštva z mešanjem semena.

Vem, da se z odgovorom na eno vprašanje poraja drugo in ljudje me sprašujejo: “Če je Eva padla na ta način, kaj je potem naredil Adam, saj Bog pripisuje odgovornost Adamu?” To je preprosto. Božja Beseda je večno nastanjena v nebesih. Preden je bil ustvarjen prahec zvezdne meglice, je bila ta Beseda (Božji zakon) tam, NATANKO TAKŠNA, KOT JE ZAPISANA V NAŠI BIBLIJI. Sedaj, Beseda nas uči, da je žena, ki zapusti moža in odide z drugim moškim prešuštnica in ni več poročena in možu je ni potrebno več vzeti nazaj. Ta Beseda je bila resnična v Edenu, tako kot je bila resnična, ko jo je Mojzes zapisal v zakon. Beseda se ne more spremeniti. Adam jo je vzel nazaj. Natanko se je zavedal kaj dela, a je kljub temu to naredil. Bila je del njega in voljan je bil prevzeti nase njeno odgovornost. Ni je želel pustiti. Tako je Eva zanosila z njim. Vedel je, da bo. Natanko je vedel, kaj se bo zgodilo človeški vrsti. In prodal je človeško vrsto v greh, da bi lahko imel Evo, ker jo je ljubil.

In tako sta bila rojena ta dva sinova. Sinova, katera naj bi bila očeta človeške vrste, ki je do takrat že bila omadeževana. In kaj pravi zapis o njiju? Preberite zapis. Juda 14: “Tudi glede teh je prerokoval Enoh, sedmi za Adamom,…” 1 Mz 5 je poglavje Enohovega rodovnika. Ta rodovnik opisuje tako: 1. Adam, 2. Set, 3. Enos, 4. Kajnan, 5. Malalel, 6. Jared, 7. Enoh. Bodite pozorni na to, da Kajn ni omenjen. Adamova linija gre skozi Seta. Če bi bil Kajn Adamov otrok, bi zakon rojstne pravice dal Kajnu pravico do vključitve v rodovnik. Prav tako mora biti skrbno upoštevano, da v 1 Mz 5:3 pravi: “Adam je živel sto trideset let in je dobil sina po svoji sličnosti in podobi ter ga imenoval Seta.” Nikjer ne pravi, da je bil Kajn po Adamovi podobi, pa bi moral biti, če bi bil njegov sin, ker zakon reprodukcije poudarja, da vsak rodi po svoji podobi. Prav tako moramo upoštevati dejstvo, da Kajna ni v obeh rodovnikih, ne v Genezi in ne v Luki. Če bi bil Kajn Adamov sin, bi bilo nekje o njem zapisano: “Kajn, kateri je bil sin Adamov, kateri je bil sin Božji.” To ne piše, saj tega NE MORE pisati.

Seveda so učenjaki že dolgo časa razlagali o dveh linijah ljudi: eni, pobožni liniji, osnovani na Setu in drugi, brezbožni, osnovani na Kajnu. In nenavadno je, vendar točno, da nam ti isti učenjaki nikoli niso povedali, zakaj je bil Kajn oseba take vrste, kot je bil, medtem ko sta bila Abel in Set iz duhovne, pobožne linije. Dejansko bi Kajn moral biti duhoven, Abel manj duhoven in Set celo še manj in tako naprej po liniji, ker se je vsaka naslednja generacija bolj oddaljila od Boga. Vendar ne! Kajn se je pokazal tako zloben, kot ni bil opisan še nihče, ker se je silno upiral Bogu in Besedi.

Naj bo znano: Pismo se ne igra z besedami. Karkoli je v Zapisu, je tam zato, da bi to videle maziljene oči. Tam je z razlogom. V tej Besedi piše, 1 Mz 3:20: “Adam je imenoval svojo ženo Eva, ker je postala mati vseh živih.” Toda nobeno Pismo nikoli ne pravi, da je Adam oče vseh živih. Če se te razlage ne da pripisati 1 Mz 3:20, zakaj bi bilo potem navedeno, da je Eva mati vseh, ni pa nobene besede izrečene o Adamu? Dejstvo je: čeprav je bila Eva mati vseh živih, Adam ni bil oče vseh živih.

V 1 Mz 4:1 je Eva rekla: “Dobila sem človeka od Gospoda.” Očetovstva za Kajna ne pripisuje Adamu. Toda v 1 Mz 4:25 pravi: ‘Kajti,’ je rekla, ‘Določil mi je Bog DRUGEGA potomca NAMESTO ABELA, ki ga je Kajn ubil. Ne pravi, da ji je Bog DAL drugega potomca - to bi bil Kristus, saj je On DAN. Ta sin, Set, je bil DOLOČEN namesto Abela. Ona priznava svojega sina, ki je prišel po Adamu in ne priznava Kajna, ker je prišel po kačjem samcu. Ko ona pravi DRUGEGA POTOMCA namesto Abela, s tem pravi, da je bil Kajn drugačen od Abela. Kajti če bi bila od istega očeta, bi morala reči: “Dan mi je bil ŠE EN POTOMEC IZMED VEČIH.”

Ne verjamem vsega kar berem, pa vendar je nenavadno, da revija LIFE, izdana 1. marca 1963, poroča o psihiatrih, ki govorijo o točno isti stvari, o kateri razpravljamo mi. Vem, da se vsi psihiatri med seboj ne strinjajo, a vseeno poglejmo. Strah pred kačami ni zavesten stud, pač pa podzavesten. Če bi šlo za naravni strah, bi ljudje enako omamljeno uročeni stali pred kletkama gorile ali leva. Zaradi njihovih podzavestnih misli strmijo v kače. Čar kač je nezavedno seksualen. Tako je bilo že od nekdaj, saj ljudje iz generacije v generacijo reagirajo enako. Kače so vedno bile in vedno bodo odvratno privlačne. Kača je vedno veljala tako za nekaj dobrega kot tudi slabega. Skozi dobe je bila falični simbol. Enako kot pri opisu iz Edenskega vrta, najdemo, da je kača poosebljenje strastnega zla.

Med različnimi nekultiviranimi plemeni je skorajda splošno razširjeno, da je kača povezana s spolnostjo in mnogokrat čaščena v zvezi z njo. Seksološka študija to navaja v mnogih primerih. Rad bi vedel, od kje so ti ljudje to dobili, vedoč, da so neizobraženi in nikoli niso brali Biblije. Toda kot je po celem svetu znana zgodba o potopu, tako je znana tudi resnica o človekovem padcu. Vedeli so, kaj se je zgodilo v Edenu.

Tu mi bo nekdo postavil naslednje vprašanje: Ali je Bog rekel Evi naj se pazi kačjega samca, da jo ne bi zapeljal? Poslušajte sedaj! Bogu ni bilo potrebno povedati ničesar v zvezi s tem, kar naj bi se zgodilo. Spoznajte bistvo zgodbe. On je enostavno podal Besedo. Rekel je, naj ne jesta od SPOZNANJA. Naj jesta od ŽIVLJENJA. ŽIVLJENJE JE BILA BOŽJA BESEDA. SMRT JE BILO VSE KAR NI BILA BOŽJA BESEDA. Dopustila je spremembo ENE BESEDE in v tistem trenutku jo je Satan prevaral. Bog bi lahko rekel: “Ne trgajta z dreves več sadja, kot ga lahko pojesta.” Satan bi rekel: “Poglejta, to je vse res. Vidita, če ga bosta natrgala preveč, bo zgnilo. Toda tu je metoda za konzerviranje sadja in obenem ga še vedno lahko natrgata kolikor hočeta. Potemtakem imata lahko svoj način in Božji način hkrati.” Hudič bi jo prevaral prav tu. Tisti, ki je kriv v ENI točki zakona, je prekršil CEL zakon. Ne šalite se s to Besedo. Enako se je zgodilo v Efeški dobi, preden se je iztekla v letu 170 n.š..

In kaj je to drevo obrodilo? Drevo Spoznanja je obrodilo smrt. Kajn je ubil svojega brata Abla. Zlobni je ubil pravičnega. Oblikoval je vzorec. Kot je bilo govorjeno po prerokih, bo ta vzorec ohranil do obnove vseh stvari.

Drevo Spoznanja je obrodilo sposobne ljudi, ljudi velikega ugleda. Toda njihove poti so poti smrti. Božji ljudje so preprosti, a duhovno usmerjeni, nagnjeni k Bogu in naravi, mirno obdelujejo zemljo, bolj jim je mar za resnico kot za bogastvo. Kačje potomstvo je prineslo ogromno trgovino, čudovite izume, toda z vsem tem pride smrt. Njihov smodnik in atomske bombe ubijajo v vojnah. V mirnodobnem času pa njihovi mehanični izumi, kot je avto, pobijejo še več ljudi, kot jih v vojnem času uničijo vojni izumi. Smrt in uničenje so sadovi njihovega dela.

In religiozni so. Verujejo v Boga. So kot njihov oče, hudič in njihov prednik, Kajn. Oba sta verovala v Boga. Hodijo v cerkev. Mešajo se s pravičnimi, kot se plevel meša s pšenico. Na ta način kvarijo in proizvajajo Nikolaitsko religijo. Na vso moč širijo svoj strup, da bi uničili Božje seme, kakor je Kajn ubil Abla. Pred njihovimi očmi ni nikakršnega Božjega strahu.

Toda Bog ne izgubi nobenega svojih. Tudi v smrti jih ohrani in obljubil je, da jih bo ponovno obudil v zadnjem dnevu.

 

Zaključek

“…Zmagovalcu bom dal jesti z Drevesa Življenja, ki je sredi Božjega raja.” Kako navdušujoča je ta misel. Sedaj je zmagovalcu dano to Drevo Življenja v Edenskem vrtu, h kateremu se zaradi Adamovega padca ni dalo približati. Goreči meč kerubima stražarja je bil vložen v tok. A v tok ni bil vložen preden ni bilo njegovo rezilo okrvavljeno z Jagnjetovo krvjo. Premišljujmo nekaj časa o tej resnici, medtem ko preučujemo, zakaj Adamu in njegovim potomcem dostop ni bil dovoljen, sedaj pa je ponovno odobren.

Božji namen za Njegovo stvaritev - človeka je, da izrazi Svoje Besede. V 1. Mojzesovi je bila Adamu dana Beseda, po kateri bi živel. Življenje živeto po Besedi, bi bilo izražena Beseda. To je resnica, ali ne? Toda ali je Adam živel po Besedi? Ne, ker bi moral živeti po VSAKI Besedi in vsake Besede ni vzel v ozir. Potem se je vzdignil Mojzes. Kako velik in mogočen človek je bil. Kljub temu mu ni uspelo živeti po vsaki Besedi in ta prerok - tip prihajajočega Velikega Preroka, je v jezi padel v neposlušnost Besedi. Enako tudi David, veliki kralj Izraela, človek po Božjem lastnem srcu. Ko je bil skušan, je padel v prešuštvo. Toda končno je v polnini časa prišel Eden, Glava, Jezus, ki je moral biti prav tako preizkušan, da bi se preverilo, ali bo živel po VSAKI Besedi, ki je izšla iz Božjih ust. Takrat je bil Satan poražen. Saj je bil tu Nekdo, ki je živel po “Pisano je” in ta Božja Mojstrovina je premagala z odsevanjem Božje Besede. Potem je bil ta manifestirani Popolni, kot Popolno Jagnje Božje za popolno žrtev, dan na križ. In na ‘lesu’ je prejel smrtne rane, da mi po Njem in zaradi Njega lahko jemo z Drevesa Življenja. In potem nas je to prostovoljno položeno Življenje usposobilo, da izrazimo Božjo Besedo in zmagamo.

In sedaj je tem Božjim Sinovom, ki po Njem zmagajo, dana posebna pravica do Božjega raja in neprestano druženje z Jezusom Kristusom. Nikoli več ne bo ločitve od Njega. Kamor bo šel On, bo šla tudi Njegova Nevesta. S Svojimi ljubljenimi deli kar je Njegovega, kot s sodediči. Skrivnosti bodo razodete. Temne stvari bodo razkrite. Spoznali bomo, kakor smo bili spoznani. In bomo Mu podobni. To je dediščina zmagovalca, ki je zmagal s krvjo Jagnjeta in z Besedo pričevanja Jezusa Kristusa.

Kako hrepenimo po tistem dnevu, ko bodo vse skrivljene poti izravnane in bomo z Njim. Čas brez konca. Naj hitro pride ta dan in naj bomo hitri v poslušnosti Njegovi Besedi in tako dokažemo, da smo vredni deliti Njegovo slavo.

“Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh cerkvam.” Kako tragično je, da ta prva doba ni poslušala Duha. Namesto tega je poslušala človeka. Toda hvala Bogu, v zadnji dobi bo vstala skupina, Resnična  Nevesta zadnjega dne, ki bo poslušala Duha. V tem dnevu velike teme se bo po čisti Besedi vrnila luč in vrnili se bomo k Binkoštni sili, da ponovno izrečemo dobrodošlico Gospodu Jezusu Kristusu.

 

 

Na vrh