Razumevanje Božanstva

Biblijski kristjani

In Duh in nevesta pravita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi!

In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.   (Raz 22:17)

Razumevanje Božanstva

William Marrion Branham

Odlomek iz knjige Razlaga sedmih cerkvenih dob

(An Exposition Of The Seven Church Ages, 1965), od 17. do 34. strani

 

 

Pozdrav

Raz 1:4-6: “Janez sedmim cerkvam, ki so v Aziji: Milost vam in mir od Njega, ki je, ki je bil in ki pride, in od sedmih Duhov, ki so pred Njegovim prestolom, in od Jezusa Kristusa, ki je Zvesta Priča, Prvorojenec izmed Umrlih in Poglavar Kraljev zemlje. Njemu, ki nas je ljubil in nas je s Svojo krvjo umil naših grehov in nas je napravil kralje in duhovnike Bogu in Očetu Svojemu, Njemu slava in moč na vekov veke. Amen.”

Beseda Azija dejansko pomeni Mala Azija. To je majhen kos ozemlja, približno velikosti Indiane. Tamkajšnjih sedem cerkva je bilo med vsemi ostalimi posebej izbranih zaradi svojih lastnosti; tistih lastnosti, ki jih najdemo v dobah, ki so sledile skozi stoletja.

Sedem Duhov pred prestolom je Duh, ki je bil v vsakem od sedmih glasnikov. Ta Duh jim je dajal njihove duhovne službe za dobo, v kateri je vsak posamezno živel.

Tako so vsi ti izrazi: “Njega, ki je” in “Njega, ki je bil” in “ki pride” in “Zvesta Priča” in “Prvorojenec izmed Umrlih” in “Poglavar Kraljev zemlje” in “Alfa in Omega” in “Vsemogočni,” nazivi in opisi ENE IN ISTE OSEBE, ki je Gospod Jezus Kristus, ki nas je v Svoji lastni krvi opral naših grehov.

Božji Duh se v Janezu izraža na tak način zato, da bi predstavil najvišjo Božanskost Jezusa Kristusa in da bi razodel Božanstvo kot ENEGA Boga. Danes velja glede tega velika zmota in sicer, da naj bi bili trije Bogovi namesto enega. To razodetje, kakor je dano Janezu po Jezusu samem, to zmoto popravlja. Ne gre za tri Bogove, ampak za enega Boga s tremi službami. To je EN Bog s tremi nazivi: Oče, Sin in Sveti Duh. To mogočno razodetje je tisto, kar je imela prvotna cerkev in mora biti obnovljeno v tem zadnjem dnevu, skupaj s pravilno formulo vodnega krsta.

Toda moderni teologi se ne bodo strinjali z menoj, saj je bilo v ugledni kristjanski reviji napisano tole: “Učenje (o trojstvu) je v samem srcu in srži Stare Zaveze. Do zadnje pike je v srcu in srži Nove Zaveze. V enaki meri kot Nova Zaveza tudi Stara Zaveza nasprotuje misli, da je Bogov več kot en sam. Vseeno pa Nova Zaveza z enako jasnostjo uči, da je Oče Bog in da je Sin Bog in da je Sveti Duh Bog in da ti trije NISO objava ene in iste Osebe, ampak tri osebe, ki so v resničnem osebnem odnosu ena do druge. Tako imamo veliko doktrino o Treh Osebah, a enem Bogu.”

Prav tako izjavljajo: “V skladu z Biblijo, Bog ni samo ena oseba, temveč je On tri osebe v enem Bogu. To je velika skrivnost Trojstva.”

Seveda je. Kako so lahko tri osebe v enem Bogu? Ne samo, da v Bibliji tega ni, pač pa to kaže tudi na pomanjkanje razumnega razmišljanja. Tri različne osebe, čeprav identične vsebine, tvorijo tri bogove, ali pa je jezik popolnoma izgubil svoj pomen.

Le poslušajte ponovno te besede: “Jaz sem Alfa in Omega, Začetek in Konec, govori Gospod, ki je in ki je bil in ki pride, Vsemogočni.” To je Božanstvo. To ni samo prerok, človek. To je Bog. In to ni razodetje treh Bogov, ampak ENEGA Boga, Vsemogočnega.

Ob nastanku cerkve niso verovali v tri Bogove. Tovrstnega verovanja med apostoli ne najdete. Ta teorija je prišla šele po apostolski dobi in resnično postala predmet razprave in glavna doktrina na Nicejskem koncilu. V Niceji je doktrina o Božanstvu povzročila razkol v dve smeri. In ob tem razkolu, sta nastala dva ekstrema. Eden je šel dejansko v politeizem, verujoč v tri Bogove in ostali so šli v unitarianizem. Vse to je nastajalo seveda določen čas, ampak nastalo je in prav to imamo še danes. Toda razodetje skozi Janeza po Duhu cerkvam je bilo: “Jaz sem Gospod Jezus Kristus in Jaz sem VSE to. Drugega Boga ni.” In na to Razodetje je dal On Svoj pečat.

Razmislite o tem: kdo je bil Jezusov Oče? Mat 1:18 pravi: “…se je izkazalo, da je bila noseča od Svetega Duha.” Ampak Jezus Sam je trdil, da je bil Bog Njegov Oče. Bog Oče in Bog Sveti Duh, kot se navadno izražamo, tvori Očeta in Duha ENEGA. Saj zares tudi sta, sicer je imel Jezus dva Očeta. Toda pazite, Jezus je rekel, da sta bila On in Njegov Oče Eno - ne dva. To tvori ENEGA Boga.

Ker je to zgodovinsko in biblijsko res, se ljudje sprašujejo od kje potem trije. To je postala temeljna doktrina na Nicejskem koncilu leta 325 po Kristusu. To trojstvo (absolutno nebiblijska beseda) je bilo osnovano na številnih bogovih Rima. Rimljani so imeli številne bogove h katerim so molili. Prav tako so molili k prednikom kot posrednikom. Samo korak je bil do tega, da stare bogove poimenujejo z novimi imeni. Tako imamo svetnike, da bi vse skupaj zvenelo bolj biblijsko. Tako imamo namesto Jupitra, Venere, Marsa, itd., Pavla, Petra, Fatimo, Krištofa, itd., itd. Svoje poganske religije niso mogli realizirati z enim samim Bogom, zato so Ga razdelili v tri in iz svetnikov napravili posrednike, tako kot so prej napravili posrednike iz svojih prednikov.

Vse odtlej ljudje ne sprevidijo, da je Bog samo en, s tremi službami ali manifestacijami. Vedo, da je v skladu s Pismom en Bog, ampak poskušajo uveljaviti umišljeno teorijo, da je Bog podoben grozdu; tri osebe z isto Božanskostjo, enakopravno razdeljeno med vse. Toda tu v Razodetju jasno pravi, da je Jezus: “Tisti, ki je”, “Tisti, ki je bil” in “Tisti, ki pride”. On je “Alfa in Omega”, kar pomeni, da je On od “A” do “Ž” ali VSE SKUPAJ. On je vse - Vsemogočni. On je Saronska Narcisa, Lilija v Dolinah, Bleščeča Jutranja Zvezda, Pravična Mladika, Oče, Sin in Sveti Duh. On je Bog, Vsemogočni Bog. EN BOG.

I. Tim 3:16 pravi: “Ni dvoma, da je velika skrivnost prave pobožnosti in ta je: Bog je bil razodet v telesu, potrjen v Duhu, gledali so Ga angeli, oznanjen je bil poganom, svet je Vanj veroval, sprejet je bil v Slavo.” Tako pravi Biblija. Tu nič ne govori o prvi, drugi ali tretji osebi. Pravi, da je bil Bog manifestiran v mesu. En Bog. Ta EN BOG je bil manifestiran v mesu. To naj bi rešilo to vprašanje. Bog je prišel v človeški obliki. To ga ni naredilo DRUGEGA BOGA. BIL JE BOG, ISTI BOG. To je bilo razodetje takrat in je razodetje sedaj. En Bog.

Pojdimo nazaj v Biblijo in poglejmo, kaj je bil On v začetku, skladno z razodetjem, ki ga je dal o Samem Sebi. Veliki Jehova se je prikazal Izraelu v ognjenem stebru. Kot Angel Zaveze je živel v tem ognjenem stebru in dnevno vodil Izrael. Pri templju je Svoj prihod naznanil z velikim oblakom. Potem se je nekega dne manifestiral v deviško rojenem telesu, ki je bilo pripravljeno za Njega. Bog, ki je prebival nad šotori Izraela, je sedaj vzel Nase telesno bivališče in kot človek prebival med ljudmi. Toda bil je EN IN ISTI BOG.

Biblija uči, da JE BIL BOG V KRISTUSU. TELO je bilo Jezus. V Njem je prebivala vsa polnina Božanstva, TELESNO. To ne more biti bolj jasno. Skrivnost? Da. Toda dejanska resnica - to ne more biti bolj jasno. Če torej ni bil trije ljudje takrat, ne more biti trije sedaj. EN BOG. In ta isti Bog je postal meso.

Jezus je rekel: “Izšel sem od Boga in grem (nazaj) k Bogu.” Jan 16:27-28. Natanko to se je tudi zgodilo. Z zemlje je izginil skozi Svojo smrt, pokop, vstajenje in vnebohod. Potem Ga je Pavel srečal na poti v Damask in On mu je govoril, rekoč: “Savel, Savel! Zakaj Me preganjaš?” Pavel je rekel: “Kdo si, Gospod?” Rekel je: “Jaz sem Jezus.” Bil je ognjeni steber, slepeča svetloba. Spremenil se je nazaj, natanko tako, kot je rekel, da se bo. Nazaj v isto obliko, v kateri je bil, preden je Nase vzel telesno bivališče. To je natanko tako, kot je videl Janez. Jan 1:18: “Boga ni nikoli nihče videl; edinorojeni Sin, ki je v naročju Očetovem, On Ga je oznanil.” Pazite, kaj Janez pravi, kje Jezus JE. On je V Očetovem naročju.

Luka 2:11 pravi: “Danes se vam je v Davidovem mestu rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod.” On je bil rojen Kristus in osem dni kasneje, ko je bil obrezan, je bil imenovan Jezus, tako kot jim je naročil angel. Jaz sem se rodil Branham. Ko sem se rodil, so mi dali ime William. On je bil KRISTUS, toda tu med ljudmi, mu je bilo dano ime. Tisto zunanje bivališče, ki so ga ljudje lahko videli, je bilo imenovano Jezus. Bil je Gospod Slave, Vsemogočni, manifestiran v telesu. On je Bog Oče, Sin in Sveti Duh. On je vse to.

Oče, Sin in Sveti Duh so le nazivi. To niso imena. Zato mi krstimo v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, ker to je ime, ne naziv. To je ime teh nazivov. Kot na primer, novorojeni otrok, ki je sin in mu date ime. Kar on je, je otrok, sin je naziv, potem mu date ime John Henry Brown. Vi ne krstite samo v ‘Jezusovo Ime’. Na svetu je na tisoče Jezusov in prav tako jih je bilo tudi pred Jezusom, našim Rešiteljem. Ampak samo eden od njih je rojen Kristus, “Gospod Jezus Kristus.”

Ljudje govorijo o Jezusu, da je Večni Božji Sin. Sedaj, ali ni to protislovno? Kdo je že kdaj slišal, da je ‘Sin’ večen? Sinovi imajo začetke, ampak tisti, ki je večen, nikoli ni imel začetka. On je Večni Bog (Jehova), manifestiran v mesu.

V evangeliju po Svetem Janezu pravi: “V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog. In Beseda je postala telo in je prebivala med nami.” On je bil Resnična in Zvesta priča Očetovi večni Besedi. On je bil Prerok in je lahko rekel, kar mu je Oče dal reči. Rekel je: “Moj Oče je v Meni.” To je rekel Jezus, prebivališče: “Moj Oče je v Meni.”

Bog ima mnogo nazivov: ‘Naša Pravičnost’ in ‘Naš Mir’ in ‘Vedno Prisotni’ in ‘Oče’ in ‘Sin’ in ‘Sveti Duh’; toda On ima le eno človeško ime in to ime je Jezus.

Ne bodite zbegani, ker ima tri službe ali ker ima trojno manifestacijo. Na zemlji je bil Prerok; na nebu je Duhovnik; in prihajajoč nazaj na zemljo je Kralj kraljev. “Tisti, ki je bil” - to je Jezus, Prerok.  “Tisti, ki je”- to je On, Veliki Duhovnik, ki posreduje - Tisti, ki ima lahko sočutje z našimi slabostmi. “Tisti, ki prihaja” - to je prihajajoči Kralj. Na zemlji je bil Beseda - Prerok. Mojzes je o Njem rekel: “Gospod, vaš Bog, vam obudi preroka, kakor mene; in zgodi se, da vsak, kdor ne bo poslušal tega preroka, bo iz ljudstva iztrebljen.”

Pazite na ta dejstva o Jezusu. Na zemlji je bil Prerok, Jagnje in Sin. To ga ni naredilo treh. To so bile samo manifestacije ali službe Ene Osebe, Jezusa.

Obstaja zelo priljubljen del Pisma, za katerega trinitarci menijo, da dokazuje njihovo trditev, da v Božanstvu obstaja več kot ena dejanska Oseba. To je Raz 5:6-8: “Tedaj sem videl: na sredi med prestolom in štirimi živalmi ter starešinami je stalo Jagnje. Bilo je videti kakor zaklano in imelo je sedem rogov in sedem oči: to pomeni sedem Božjih Duhov, poslanih po vsej zemlji. Jagnje je stopilo naprej ter vzelo knjigo iz desnice sedečega na prestolu. In ko je vzelo knjigo, je četvero živali in štiriindvajset starešin padlo pred Jagnje. Vsak je imel harfo in zlate čaše, napolnjene z dišavami: te pomenijo molitve svetih.” Če bi bile te vrstice izvzete, bi bilo zares videti, kot da dokazujejo njihovo stališče. Pozor, rekel sem, te IZVZETE vrstice. Vendar, preberite Raz 4:2-3 in 9-11: “V hipu me je navdal Duh. In glej, v nebesih je stal prestol in na prestolu je sedel EDEN. Sedeči je bil na pogled podoben kamnu jaspisu in sardiju, vse naokrog prestola pa se je pela mavrica, na oko podobna smaragdu. In ko so te živali izrekle slavo, čast in zahvalo Njemu, ki sedi na prestolu in živi na vekov veke, je štiriindvajset starešin popadalo pred sedečim na prestolu in molilo Njega, ki živi na veke vekov, ter metalo svoje vence pred prestol in govorilo: ‘Vreden si, o Gospod, da prejmeš slavo, čast in moč, ker si ustvaril vse stvarstvo, po tvoji volji je vse nastalo in vse biva.” Bodite pozorni, v drugi vrstici pravi “EDEN” (ne dva ali tri, ampak EDEN) je sedel na prestolu. V tretji vrstici pravi: “ON” (NE oni) je videti podoben kamnu jaspisu. V deveti vrstici pravi, da so živali dale slavo “NJEMU” (ne njim). V deseti vrstici pravi, da so starešine padle pred “NJEGA” (ne njih). V enajsti vrstici pravi da so govorili: “Vreden si, O GOSPOD” (ne Gospodje). V enajsti vrstici prav tako pravi, da je ta EDEN na prestolu “Stvarnik,” ki je Jezus (Jan 1:3), ki je Jehova - Duh - Bog Stare Zaveze (Gen 1:1).

A ne zaustavimo se tam. Sedaj preberite Raz 3:21: “Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sedel s Svojim Očetom na Njegov prestol.” Prav tako preberite Heb 12:2: “Uprimo oči v Jezusa, Začetnika in Dovrševalca vere. On je za veselje, ki ga je čakalo, preziral sramoto in pretrpel križ ter sedel na desnico Božjega prestola.” Pazite, po Jezusu Samem, ki je napisal Razodetje, On sedi Z Očetom. Duh v Pavlu (ta Duh je Kristusov Duh, ker je to Duh Prerokovanja, po katerem pride Beseda) pravi, da On sedi na DESNICI Boga. Toda, ko je Janez pogledal, je na prestolu videl le “ENEGA.” In potem vse do Raz 5:6-8 (ki časovno sledi Raz 4:2-3), ne vidimo “Jagnjeta,” ki jemlje knjigo od “NJEGA,” ki sedi na prestolu, kot je navedeno v Raz 4:2-3 in 9-10. Kaj je to? To je skrivnost “ENEGA BOGA.” On (Jezus) je prišel iz Boga, se manifestiral v telesu, umrl in ponovno vstal in se vrnil “v Očetovo naročje.” Kot je rekel Janez: “...edinorojeni Sin, ki je V naročju Očetovem, On Ga je oznanil.” Jan 1:18. Sedaj je bil čas za Boga (Mesijo), da se vrne in pride po Svojo nevesto in potem predstavi Sebe (se da prepoznati) Izraelu. Tako ponovno vidimo Boga, ki gre naprej, da bi prevzel fizičen odnos s človekom kot “Sin Davidov, Kralj Kraljev in Gospod Gospodov in Ženin Poganski Nevesti.” To NISTA “Dva” Boga, pač pa enostavno EN BOG, manifestirajoč Svoje mogočne troedine službe in nazive.

Ljudje so vedeli, da je Prerok. Poznali so znak Mesije, ki bi lahko prišel le skozi preroka. Jan 1:44-51: “Filip je bil doma iz Betsajde, iz Andrejevega in Petrovega rodnega mesta. Filip je srečal Natanaela in mu rekel: ‘Našli smo Njega, o katerem so pisali Mojzes v postavi in preroki. To je Jezus, Jožefov sin iz Nazareta.’ Natanael pa mu je rekel: ‘Iz Nazareta more priti kaj dobrega?’ Filip mu je odvrnil: ‘Pridi in poglej!’ Ko je Jezus videl, da Natanael prihaja k Njemu, reče o njem: ‘Poglejte, pravi Izraelec, v katerem ni zvijače.’ Natanael ga vpraša: ‘Odkod me poznaš?’ Jezus mu odvrne: ‘Preden te je Filip poklical, sem te videl, ko si bil pod smokvinim drevesom.’ Natanael mu pravi: ‘Učitelj, ti si Božji Sin, ti si Izraelov Kralj.’ Jezus mu odvrne: ‘Ker sem ti rekel, da sem te videl pod smokvinim drevesom, veruješ? Še več kot to boš videl.’ Nato mu reče: ‘Resnično resnično vam povem: videli boste nebesa odprta in Božje angele, kako hodijo gor in dol do Sina Človekovega.” Zaradi zmožnosti razločevanja misli človeškega srca, so Božji izbranci razumeli, da je bil tu Mesija, maziljena Beseda Božja. Heb 4:12: “Božja Beseda je namreč živa in silovita, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in zareže do ločitve duše in duha, sklepov in mozga ter presoja vzgibe in misli srca.”

Ko Ga je žena pri vodnjaku slišala razločevati misli njenega srca, Ga je prepoznala za preroka, razglašajoč, da bo Mesija znan po tej veliki zmožnosti. Jan 4:7-26: “Tedaj pride neka žena iz Samarije, da bi zajela vode. Jezus ji reče: ‘Daj Mi piti!’ Njegovi učenci so bili odšli v mesto, da bi nakupili živeža. Samarijanka mu odvrne: ‘Kako vendar Ti, ki si Jud, prosiš mene, Samarijanko, naj Ti dam piti?’ (Judje namreč ne marajo imeti s Samarijani stika.) Jezus ji odgovori: ‘Če bi poznala Božji dar in Kdo je, ki ti pravi: ‚Daj Mi piti,‛ bi Ga ti prosila in dal bi ti žive vode.’ Žena mu reče: ‘Gospod, nimaš s čim zajeti in vodnjak je globok. Odkod imaš torej živo vodo? Si mar Ti večji kakor naš oče Jakob, ki nam je dal ta vodnjak in je iz njega pil sam, njegovi sinovi in njegova živina?’ Jezus ji odvrne: ‘Vsak, ki pije to vodo, bo spet žejen. Kdor pa bo pil vodo, ki mu jo bom dal Jaz, ne bo nikoli žejen, ampak bo voda, ki mu jo bom dal, postala v njem vrelec vode, ki žubori v večno življenje.’ Žena mu reče: ‘Gospod, daj mi te vode, da ne bom žejna in mi ne bo treba hoditi semkaj zajemat.’ Odvrne ji: ‘Pojdi in pokliči svojega moža in se vrni!’ Žena mu odgovori: ‘Nimam moža.’ Jezus ji reče: ‘Dobro si rekla: ‚Nimam moža;‘ kajti pet mož si imela, in ta, ki ga imaš zdaj, ni tvoj mož. To si prav povedala.’ Žena mu odvrne: ‘Gospod, vidim, da si prerok. Naši očetje so molili na tej gori, vi pa pravite, da je v Jeruzalemu kraj, kjer je treba moliti.’ Jezus ji pravi: ‘Veruj Mi, žena, da pride ura, ko ne bodo molili Očeta ne na tej gori ne v Jeruzalemu. Vi molite, česar ne poznate, mi pa molimo, kar poznamo, kajti zveličanje pride od Judov. Pride pa ura in je že zdaj, ko bodo pravi častilci molili Očeta v Duhu in resnici. Prav takih molivcev si namreč želi Oče. Bog je Duh, in kateri Ga molijo, Ga morajo moliti v Duhu in resnici.’ Žena Mu odvrne: ‘Vem, da pride Mesija, ki se imenuje Kristus. Ko pride, nam bo vse oznanil.’ Jezus ji odgovori: ‘Jaz sem; Jaz, ki govorim s teboj.

V Raz 15:3 pravi: “Peli so pesem Božjega služabnika Mojzesa in pesem JAGNJETA: ‘Velika in čudovita so tvoja dela, Gospod Bog Vsemogočni. Pravična in resnična so tvoja pota, o Kralj Svetih!” Ali vidite to? JAGNJE, Veliki Duhovnik, držeč Svojo kri na prestolu milosti kot spravo za naše grehe, je Gospod Bog Vsemogočni. To je Njegova sedanja služba. To je tisto, kar On počne sedaj, zastavljajoč Svojo kri za naše grehe. Toda nekega dne bo tisto Jagnje postalo Lev Judinega Plemena. Prišel bo v moči in slavi in vzel Svojo avtoriteto, da vlada kot Kralj. On je bodoči Kralj te zemlje. Seveda, to ne pomeni, da On sedaj ni Kralj. Ker je On naš Kralj, Kralj Svetih. Trenutno je to duhovno kraljestvo. To ni od sistema tega sveta, kot tudi mi nismo od tega sveta. To je razlog, da se mi obnašamo drugače od sveta. Naše državljanstvo je v nebu. Mi odsevamo Duha sveta našega ponovnega rojstva, kjer je Jezus Kralj. Zato se naše žene ne oblačijo v moška oblačila ali si režejo lase ali uporabljajo kozmetiko in ostale stvari, ki jih ima svet tako rad. Zato naši možje ne pijejo in ne kadijo in ne nadaljujejo v grehu. Naše gospostvo je gospostvo nad grehom in je uveljavljeno skozi moč, ki je v Kristusovem Duhu, ki prebiva v nas. Vsako kraljestvo na zemlji bo porušeno, a naše bo ostalo.

Sedaj smo govorili o službah in manifestacijah enega resničnega Boga in v biblijski študiji gledali Njegovo slavo. Toda On naj ne bi bil prepoznan intelektualno. On je prepoznan Duhovno; po Duhovnem razodetju. Taisti, ki je bil prepoznan telesno kot Jezus, je šel nazaj v ognjeni steber. Toda obljubil je, da se bo ponovno vrnil in prebival med Svojimi ljudmi z Duhom. In na dan Binkošti je tisti ognjeni steber prišel dol in se razdelil na ognjene jezike na vsakega izmed njih. Kaj je Bog delal? On je delil Samega Sebe v cerkev, podeljujoč vsem tistim možem in ženam del Samega Sebe. On se je razdelil med Svojo cerkev natanko tako, kot je rekel, da se bo. Jan 14:16-23: ‘Prosil bom Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo za vedno ostal pri vas: Duha resnice, ki Ga svet ne more prejeti, ker Ga ne vidi in ne pozna. Vi Ga poznate, ker prebiva pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet Me ne bo več videl, vi pa Me boste videli, ker Jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem Jaz v Očetu in vi v Meni in Jaz v vas. Kdor ima Moje zapovedi in jih spolnjuje, Me ljubi; kdor pa Me ljubi, ga bo ljubil Moj Oče, pa tudi Jaz ga bom ljubil in se mu razodel.’ Juda, a ne Iškarijot, mu reče: ‘Gospod, kako to, da Se hočeš razodeti nam, ne pa svetu?’ Jezus mu odvrne: ‘Če Me kdo ljubi, se bo držal Moje besede in Moj Oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem.” On je rekel, da bo prosil Očeta, ki bo poslal drugega Tolažnika, ki je bil že Z njimi (učenci), NE pa V njih. To je bil Kristus. Potem je v triindvajseti vrstici, govoreč o Sebi in Očetu, rekel, MIDVA bova prišla. Tam je to: “Duh prihaja, Isti Božji Duh, ki se je manifestiral kot Oče in kot Sin in se bo manifestiral še v mnogih” - EN BOG, ki je Duh.

Zato noben človek ne more priti in reči, da je papež sveti mož in da sta škof ali duhovnik sveta moža. SVETI MOŽ je Kristus, Sveti Duh, v nas. Kako si hierarhija drzne razglasiti, da laiki nimajo nikakršne besede? Vsak ima besedo. Vsak ima delo, vsak ima službo. Sveti Duh je prišel na dan Binkošti in se razdelil na vsakega, da bi lahko bilo izpolnjeno, kar je rekel Kristus: “Tisti dan boste spoznali, da sem Jaz v Očetu in vi v Meni in Jaz v vas.” Jan 14:20.

Veliki Jaz Sem, Vsemogočni Bog, je prišel kot Duh, da napolni Svojo resnično cerkev. Lahko se giblje kjerkoli si On želi, in na komurkoli si On želi. Med nami ne delamo nobenih “svetih ljudi,” ampak je zaradi prisotnosti Svetega Duha, sveta celotna resnična Gospodova skupnost. To je On, Sveti Duh, ki je svet, ne skupnost sama.

Torej, to je razodetje: Jezus Kristus je Bog. Jehova Stare Zaveze je Jezus Nove Zaveze. Ne glede na to, kako močno se trudite, ne morete dokazati, da so TRIJE Bogovi. Toda prav tako je potrebno razodetje Svetega Duha, da vam da razumevanje resnice, da je On Eden. Potrebno je razodetje, da vidite, da je Jehova Stare Zaveze, Jezus Nove Zaveze. Satan se je priplazil v cerkev in zaslepil ljudi za to resnico. In ko so bili zaslepljeni, ni bilo več dolgo, ko je Rimska Cerkev prenehala krstiti v Ime Gospoda Jezusa Kristusa.

Priznam, da je potrebno resnično razodetje Svetega Duha, da prepoznamo resnico o Božanstvu v teh dneh, ko smo v središču sprevračanja tako velikega dela Pisma. A premagujoča, zmagovita cerkev je zgrajena na razodetju, tako da lahko pričakujemo, da nam bo Bog razkril Svojo resnico. Vendar pa v resnici razodetja o vodnem krstu ne potrebujete. Pred vami je kot na dlani. Ali bi bilo mogoče, da bi bili apostoli za minutko zapeljani stran od jasne zapovedi Gospoda, da krstijo v Ime Očeta in Sina in Svetega Duha in bi jih potem zalotili v zavestni neposlušnosti? Vedeli so, kaj je bilo ime in v Pismu ni niti enega mesta, kjer bi krstili na katerikoli drug način, kot v Ime Gospoda Jezusa Kristusa. Zdrava pamet bi vam lahko povedala, da je knjiga Apostolskih del cerkev v delovanju in če so oni krstili na ta način, potem je to način, kako se krsti. Sedaj, če se vam zdi, da je to preveč, kaj potem mislite o tem: Kdorkoli ni bil krščen v Ime Gospoda Jezusa, mora biti ponovno krščen.

Apd 19:1-6: “Medtem ko se je Apolo mudil v Korintu, je Pavel prepotoval kraje zgornje obale in prišel v Efez. Tam je našel nekaj učencev in jih vprašal: ‘Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?’ ‘Saj še slišali nismo, da je Sveti Duh,’ so odvrnili učenci. In vprašal jih je: ‘V kaj ste bili tedaj krščeni?’ ‘V Janezovem krstu,’ so odgovorili. Pavel pa je rekel: ‘Janez je delil krst izpokoritve in ljudem govoril, naj verujejo v tistega, ki pride za njim, to je v Jezusa.’ Po teh besedah so se dali krstiti v Ime Gospoda Jezusa. Pavel je nanje položil roke in nadnje je prišel Sveti Duh: govorili so v jezikih in prerokovali.” To je to. Ti dobri ljudje v Efezu so slišali o prihajajočem Mesiji. Janez je pridigal o Njem. Oni so bili krščeni v izpokorjenje grehov, strmeč NAPREJ, v smeri prihajajočega Jezusa. Toda sedaj je bil čas pogledati NAZAJ na Jezusa in biti krščen za ODPUŠČANJE grehov. Bil je čas za prejetje Svetega Duha. In ko so bili krščeni v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, je Pavel položil nanje svoje roke in Sveti Duh je prišel na njih.

Oh, ti dragi ljudje v Efezu so bili dobri ljudje in če se je kdorkoli imel pravico počutiti varnega, so se oni. Pazite, kako daleč so prišli. Prišli so vse do sprejetja prihajajočega Mesija. Bili so pripravljeni Nanj. Toda ali ne vidite, da so Ga kljub temu zgrešili? On je prišel in odšel. Morali so biti krščeni v Ime Gospoda Jezusa Kristusa. Morali so biti napolnjeni s Svetim Duhom.

Če ste bili krščeni v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, vas bo Bog napolnil s Svojim Duhom. To je Beseda. Apd 19:6, ki jih beremo, so bila izpolnitev Apd 2:38: “Izpokorite se! Vsak izmed vas naj se da krstiti v Ime Jezusa Kristusa v odpuščenje svojih grehov, in prejeli boste dar Svetega Duha.” Vidite, Pavle je po Svetem Duhu rekel natanko tisto, kar je po Svetem Duhu rekel Peter. In kar je bilo rečeno, NE MORE biti spremenjeno. To mora biti enako od Binkošti naprej, vse dokler ne bo krščen čisto zadnji izmed izbranih. Gal 1:8: “Toda tudi če bi vam mi sami ali pa angel iz nebes oznanjal drugačen evangelij, kakor smo vam ga mi oznanili, naj bo preklet.”

Tako, nekateri med vami, kateri pripadate verovanju v enega Boga [Oneness people - op.prev.], krstite napačno. Krstite za regeneracijo, kot da bi vas rešilo to, da se potopite v vodo. Regeneracija ne pride z vodo; to je delo Duha. Človek, ki je po Svetem Duhu dal zapoved: “Izpokorite se! Vsak izmed vas naj se da v krstiti v Ime Gospoda Jezusa,” ni rekel da bo voda regenerirala. On je rekel, da je to le dokaz “dobre vesti do Boga.” To je vse. 1. Pet 3:21: “Temu podoben tudi vas zdaj rešuje krst, (ne umitje mesene nesnage, ampak odgovor dobre vesti do Boga) po vstajenju Jezusa Kristusa.” Jaz to verjamem.

Če ima kdorkoli napačne ideje, da lahko zgodovina potrdi vodni krst na kakršenkoli drug način kot v Ime Gospoda Jezusa Kristusa, bi vam svetoval, da preberete zgodovinske zapise in to spoznate sami. Sledi resnični zapis krsta, ki se je zgodil v Rimu, leta 100 n.š. in je bil ponovno objavljen v Time Magazinu, 5. decembra 1955: “Diakon je dvignil svojo roko in Publius Decius je stopil skozi vrata krstilnice. V bazenu je do pasu globoko stal Marcus Vasca, prodajalec lesa. Imel je nasmeh, ko je Publius pribredel v bazen do njega. ‘Credis?’ je vprašal. ‘Credo,’ je odgovoril Publius. ‘Jaz verjamem, da moja rešitev prihaja od Jezusa Kristusa, ki je bil križan pod Poncijem Pilatom. Z Njim sem umrl, da bi z Njim lahko imel Večno življenje.’ Potem je začutil močne roke, ki so ga podpirale, ko se je prepustil pasti vznak v bazen in v svojem ušesu slišal Marcusov glas - ‘Krstim te v Ime Gospoda Jezusa’ - ko ga je mrzla voda popolnoma prekrila.”

Vse dokler ta resnica ni bila izgubljena (ni se vrnila vse do te zadnje dobe - to je od Niceje do preloma tega stoletja), so krstili v Ime Gospoda Jezusa Kristusa. Vendar se je vrnila. Satan ne more zadržati razodetja, ko ga Duh želi dati.

Da, če bi bili trije Bogovi, bi vi zares lahko krstili za Očeta in Sina in Svetega Duha. Toda RAZODETJE, DANO JANEZU je bilo, da je le EN BOG in Njegovo Ime je GOSPOD JEZUS KRISTUS, in vi krstite za ENEGA in edino enega Boga. Zato je Peter krstil na Binkošti na tak način. Moral je biti zvest razodetju, ki je bilo: “Zagotovo naj torej ve vsa Izraelova hiša: TEGA JEZUSA, ki ste Ga vi križali, je Bog naredil za OBOJE GOSPODA IN KRISTUSA.” To je On: “GOSPOD JEZUS KRISTUS.”

Če je Jezus ‘OBOJE’ Gospod in Kristus, potem On (Jezus) je, in ne more biti drugo kot “Oče, Sin in Sveti Duh” v ENI Osebi, manifestiran v telesu. To NI “Bog v treh osebah, blagoslovljeno trojstvo,” pač pa EN BOG, ENA OSEBA s tremi važnejšimi titulami, s tremi službami, ki manifestirajo te titule. Poslušajte še enkrat. Ta isti Jezus je “OBOJE: Gospod in Kristus.” Gospod (Oče) in Kristus (Sveti Duh) sta Jezus, ker je On (Jezus) OBOJE (Gospod in Kristus).

Če nam to ne pokaže pravega razodetja Božanstva, nam nič drugega ne bo. Gospod NI nekdo drug; Kristus NI nekdo drug. Ta Jezus je Gospod Jezus Kristus - EN BOG.

Filip je nekega dne rekel Jezusu: “Gospod, pokaži nam Očeta in zadosti nam bo.” Jezus mu je dejal: “Toliko časa sem z vami in Me nisi spoznal? Kdor je videl Mene, je videl Očeta. Kako moreš reči: ‘Pokaži nam Očeta?’ Jaz in Moj Oče sva Eno.” Nekoč sem to citiral in neka gospa je rekla: “Samo trenutek, gospod Branham, vi in vaša žena sta eno.”

Rekel sem: “Ne na tak način.”

Rekla je: “Prosim, kaj ste rekli?”

Potem sem ji rekel: “Ali vidite mene?”

Rekla je: “Da.”

Rekel sem: “Ali vidite mojo ženo?”

Rekla je: “Ne.”

Rekel sem: “Potem je ta enost drugačna, ker je On rekel: ‘Ko vidite Mene, vidite Očeta.

Prerok je rekel, da bo luč v večernem času. V pesmi je zapisano:

“V večernem času bo luč,

pot v slavo boste gotovo našli,

po poti skozi vodo, to je danes luč,

pokopani v dragoceno Ime Jezus.

Mladi in stari, pokesajte se od vsega vašega greha,

Sveti Duh bo zagotovo vstopil.

Večerna luč je prišla -

to je dejstvo, da sta Bog in Kristus eno.”

Nedolgo nazaj sem govoril z židovskim Rabijem. Rekel mi je: “Vi pogani ne morete razrezati Boga na tri kose in Ga dati Židu. Mi vemo, da ni tako.”

Rekel sem mu: “Tako je Rabi, mi ne razrežemo Boga na tri kose. Vi verjamete prerokom, ali ne?”

Rekel je: “Seveda, verjamem.”

“Ali verjamete Izaiji 9:6?”

“Da.”

“O kom je govoril prerok?”

“O Mesiji.”

Rekel sem: “V kakšnem odnosu bo Mesija z Bogom?”

Rekel je: “On bo Bog.”

Rekel sem: “To je res.” Amen.

Boga ne morete postaviti v tri osebe ali na tri dele. Židu ne morete reči, da so Oče in Sin in Sveti Duh. Zelo hitro vam bo povedal od kod je prišla ta ideja. Židje vedo, da je bilo to prepričanje osnovano na Nicejskem koncilu. Nič čudnega, da nas zaničujejo kot pogane.

Govorimo o Bogu, ki se ne spreminja. Tudi Židje to verjamejo. Toda cerkev je spremenila svojega nespremenljivega Boga iz ENEGA v TRI. Ampak luč se vrača ob večeru. Kako osupljivo je, da je ta resnica prišla v času, ko se Židje vračajo v Palestino. Bog in Kristus sta ENO. Ta Jezus je OBOJE: GOSPOD IN KRISTUS.

Janez je imel razodetje in JEZUS je bil Razodetje in On je proizvedel Samega Sebe natanko tu, v Pismu: “JAZ SEM Tisti, ki je bil, ki je in ki pride, Vsemogočni. Amen.”

Če nimate razodetja, poglejte gor in prosite Boga zanj. To je edini način na katerega ga lahko dobite. Razodetje mora priti od Boga. Nikoli ne pride po človeških, naravnih sposobnostih, pač pa po duhovnem vidu. Lahko se celo naučite na pamet celotno Pismo in čeprav je to čudovito, ne bo pomagalo. Mora biti razodetje od Boga. V Besedi pravi, da noben človek ne more reči, da Jezus je Kristus, razen s Svetim Duhom. Prejeti morate Svetega Duha in tedaj, samo tedaj vam lahko Duh da razodetje, da Jezus je Kristus: Bog, Maziljeni.

Noben človek ne pozna Božjih stvari razen Božji Duh in tisti, kateremu jih Božji Duh razloži. Bolj kot za vse drugo na svetu nam je potrebno klicati k Bogu za razodetje. Sprejeli smo Biblijo, sprejeli smo njene velike resnice, toda to še vedno ni realno večini ljudi, ker nimajo razodetja po Duhu. Beseda ni bila oživljena. V 2. Kor 5:21 Biblija pravi, da smo postali pravičnost Božja z našo združitvijo z Jezusom Kristusom. Ali ste razumeli? Pravi, da SMO MI BOŽJA LASTNA PRAVIČNOST, s tem ko smo V KRISTUSU. Pravi, da je On (Jezus) postal GREH za nas. Ne pravi, da je postal grešen, temveč da je za nas postal GREH, da bi z našo združitvijo z Njim mi lahko postali Božja PRAVIČNOST. Če sprejmemo dejstvo (in ga moramo), da je On za nas dobesedno postal GREH s tem, ko se je postavil na naše mesto, potem moramo prav tako sprejeti dejstvo, da smo mi po naši združitvi z Njim postali Božja LASTNA PRAVIČNOST. Zavrniti eno pomeni zavrniti drugo. Sprejeti eno, pomeni sprejeti drugo. Sedaj vemo, da Biblija pravi tako. Ne more biti zanikano. Toda razodetja o tem ni. To ni realno večini Božjih otrok. Je samo dobra biblijska vrstica. Toda mora nam biti OŽIVLJENO. Za to je potrebno razodetje.

Naj dodam nekaj, kar vas bo osupnilo in vam bo pomagalo. Skorajda ni preučevalca, ki ne verjame, da je bila Nova Zaveza originalno napisana v grškem jeziku. Vsi naši veliki biblijski učenjaki so rekli, da je dal Bog svetu tri velike narode s tremi velikimi prispevki v prid Evangelija. Dal je Grke, ki so dali svetovni, univerzalni jezik. Dal nam je Žide, ki so nam dali pravo vero in pravo poznavanje Boga skozi Rešitelja. Dal nam je Rimljane, ki so nam dali enotni imperij z zakonom in cestnim sistemom. Tako imamo pravo vero, jezik, da se izrazi mnogim narodom ter vlado in ceste, da se fizično razširi. In zgodovinsko gledano, je videti to natanko tako. In danes naši poznavalci grščine pravijo, da je grški jezik iz Biblijskih dni tako popoln in natančen, da prefinjen in natančen jezikoslovec - učenjak grškega jezika, lahko resnično točno ve, kaj novozavezna Beseda uči. Toda ali ni to le teorija? Ali je to resnica? Ali ni tako, da se vsak grški učenjak z ugledom v eni denominaciji prereka z drugim učenjakom iz druge denominacije in ali ni tako, da njihovi dokazi temeljijo na popolnoma istih grških besedah in istih slovničnih pravilih? Gotovo je to tako. Tako kot v pretekli Pergamski dobi, tik pred Nicejskim koncilom leta 325, ko sta živela dva velika učenjaka, Arius in Athanasius. Bila sta v neprestanem doktrinarnem boju glede grške besede. Njun  spor je bil tako oster in razširjen, da so zgodovinarji povedali, da je bil svet razdeljen zaradi dvoglasnika (zvoka dveh samoglasnikov v enem zlogu). Torej, če je grščina tako popolna in tako od Boga dana, zakaj je bil potem takšen prepir? Mar je Bog želel, da vsi govorimo grško? Tudi danes imamo prepire v zvezi z grščino. Za primer vzemite dr. McCrossan-ovo knjigo “Paralizirana Kristusova cerkev pod rentgenom.”  V njej predstavlja številne citate mnogih uglednih grških jezikoslovcev in za svoje lastno prepričanje dokazuje, da nespremenljiva pravila grške slovnice dokončno dokazujejo, da Biblija uči, da je človek krščen s Svetim Duhom po nanovorojstvu. On prav tako odločno izjavlja, da žena lahko prevzame pridigalnico, ker beseda prerokovati pomeni pridigati. Toda ali je prepričal ostale učenjake grščine, ki so prav tako sposobni kot on? Nikoli. Vse kar morate storiti je, da berete od tistih učenjakov, ki imajo nasproten pogled in slišite tudi njihove učene citate.

Ne le da je to, kar sem ravnokar rekel, resnično, ampak pojdimo še korak naprej. Danes imamo nekaj raziskovalcev, ki trdijo, da so bili originalni rokopisi napisani v aramejščini, ki je bil jezik Jezusa in ljudi Njegovega dne. Trdijo, da ljudje niso govorili in pisali v grščini, kakršno je splošno mnenje. In dejstvo je, da se naši zgodovinarji v zvezi s tem razhajajo. Na primer dr. Schonfield, najodličnejši učenjak je za svoje prepričanje z raziskavami dokazal, da je bila Nova Zaveza napisana v pogovornem jeziku grško govorečih ljudi tistega dne. Gradi zaključek svojih verovanj, osnovanih na različnih dokumentih, ki so mu na voljo. Toda poleg tega imamo drugega uglednega učenjaka, dr. Lamso, ki je prepričan, da je bila Nova Zaveza napisana v aramejščini in on nima nikogar drugega, kot samega imenitnega zgodovinarja Toynbee-ja v podporo njegovi trditvi, da je bil jezik ljudi aramejski in NE GRŠKI. Tako, da se zdi verjetno, da je bila Nova Zaveza najprej napisana v aramejščini.

Vendar preden postanemo preveč zaskrbljeni glede tega, preberimo obe verziji: King James in prevod Dr. Lamse. Na naše veselje najdemo v obeh presenetljivo enake besede, tako da dejansko ni razlike v vsebini ali doktrini. Lahko celo zaključimo, da je Bog dovolil, da so nam ti na novo najdeni rokopisi in nove izdaje že znanih zapisov pokazani kot dokaz, da potrdijo verodostojnost tistega, kar že imamo. In ugotovimo, da čeprav si prevajalci lahko nasprotujejo, si zapisi ne.

Tako lahko vidite, da interpretacije ne morete osnovati na učenjakovem temeljitem znanju jezika, v katerem je napisana Biblija. A če tega še vedno ne morete videti, ker ste zaviti v zagrinjalo tradicionalnega razmišljanja, je tu še zadnja ilustracija. Nihče ne more dvomiti, da so pismouki in farizeji in veliki učenjaki leta 33 n.š. poznali natančna slovnična pravila in natančne pomene besed, v katerih je bila zapisana Stara Zaveza; vendar so navkljub njihovemu odličnemu znanju zgrešili razodetje Božje obljubljene Besede, manifestirane v Sinu. Kljub temu, da je bil prikazan od Geneze do Malahije, s celimi poglavji posvečenimi Njemu in Njegovi službi, so Ga oni popolnoma zgrešili; razen peščice ljudi, razsvetljenih po Duhu.

Tako pridemo do zaključka, kakršnega smo že našli v Besedi. Kolikorkoli že verjamemo v poskuse iskanja najstarejšega in najboljšega rokopisa, da bi dobili najboljši možen zapis Besede, nikoli ne bomo ugotovili njenega pravega pomena s študijem in primerjavo Pisem, ne glede na našo iskrenost. POTREBNO BO RAZODETJE OD BOGA, DA BI BIL POMEN RAZKRIT. NATANKO TO JE REKEL PAVLE: “TO TUDI GOVORIMO, PA NE Z BESEDAMI, KAKRŠNE UČI ČLOVEŠKA MODROST, AMPAK KAKRŠNE UČI DUH.” 1. Kor 2:13. Pravo razodetje je, ko Bog tolmači Svojo lastno Besedo s potrjevanjem obljubljenega.

Naj povedano ne zavede nikogar, da bi mislil, da ne verjamem v točnost Besede, kakršno imamo sedaj. Verjamem, da je ta Biblija točna. Jezus je v celoti overil Staro Zavezo, ko je bil tu na zemlji in sestavljena je bila enako, kot naša Nova Zaveza. Ne zgrešite v zvezi s tem. Danes imamo nezmotljivo Božjo Besedo in noben človek naj si ne drzne vzeti od nje ali ji kaj dodati. Toda potrebujemo istega Duha, ki jo je dal, da nas o tej Besedi pouči.

Oh, kako nam je potrebno razodetje z Duhom. Ne potrebujemo nove Biblije, ne potrebujemo novega prevoda, čeprav so nekateri zelo dobri in jaz nimam nič proti njim, TEMVEČ POTREBUJEMO RAZODETJE DUHA. In hvala Bogu, da lahko imamo, kar potrebujemo, ker nam Bog želi razodeti Svojo Besedo s Svojim Duhom.

Naj nam Bog s Svojim Duhom začne dajati razodetje, ki daje neprestano življenje in zmago. Oh, ko bi cerkev vsaj lahko dobila sveže razodetje in z njim postala manifestirana živa Beseda, potem bi delali večja dela in oslavljali Boga, našega Očeta v nebesih.

 

 

Na vrh