Glasnik

Biblijski kristjani

In Duh in nevesta pravita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi!

In kdor je žejen, naj pride. Kdor hoče, naj zastonj vzame vodo življenja.   (Raz 22:17)

Glasnik Laodicejski cerkveni dobi

William Marrion Branham

Odlomek iz knjige Razlaga sedmih cerkvenih dob

(An Exposition Of The Seven Church Ages, 1965),

od 323. do 331. strani in od 364. do 365. strani

 

 

Raz 3:14-22:

“In angelu cerkve Laodicejcev piši: ‘Tole govori Amen, Zvesta in Resnična Priča, začetek Božjega Stvarstva.

Vem za tvoja dela, da nisi ne mrzel ne vroč. O, ko bi le bil mrzel ali vroč!

Ker pa nisi ne vroč ne mrzel, ampak mlačen, te bom izpljunil iz Svojih ust.

Ker praviš: premožen sem, obogatel sem in ničesar ne potrebujem in se ne zavedaš, da si siromak in bednež, ubog, slep in nag,

Ti svetujem, da kupiš od Mene zlata, v ognju prečiščenega, tako da obogatiš, in belih oblačil, da se pokriješ in se ne pokaže sramota tvoje golote in si natreš oči z mazilom, da spregledaš.

Jaz karam in vzgajam vse, ki jih ljubim: bodi torej goreč in se spreobrni.

Glej, stojim pred vrati in trkam. Če kdo sliši Moj glas in odpre vrata, bom stopil k njemu in večerjal z njim, on pa z Menoj.

Kdor zmaga, mu bom dal, da sede z Menoj na Moj prestol, kakor sem tudi sam zmagal in sédel s Svojim Očetom na Njegov prestol.

Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.

 

Glasnik

Močno dvomim, da je katerakoli doba zares poznala glasnika, ki ji ga je poslal Bog, razen v prvi dobi, kjer je bil glasnik Pavle. In celo v tej dobi ga mnogi niso spoznali kot takega.

Sedaj, doba, v kateri živimo, bo zelo kratka. Dogodki se bodo odvijali zelo hitro. Zato mora biti glasnik te Laodicejske dobe sedaj že tukaj, čeprav ga morda še ne poznamo. Toda gotovo bo prišel čas, ko bo prepoznan. Sedaj, to lahko dokažem, ker imamo Pismo (biblijsko vrstico – op. prev.), ki opisuje njegovo službo.

Najprej, ta glasnik bo prerok. Imel bo službo preroka. Imel bo preroško službo. Trdno bo temeljila na Besedi, kajti ko bo on prerokoval ali imel vizijo, bo ta vedno “usmerjena k Besedi” in se bo VEDNO izpolnila. Kot prerok bo potrjen zaradi svoje točnosti. Dokaz, da je prerok, najdemo v Raz 10:7: “V dneh, ko se bo oglasil sedmi angel in zatrobil, se bo dovršila Božja skrivnost, kakor jo je Bog oznanil svojim služabnikom prerokom.” Sedaj, ta oseba, ki je v tej vrstici King James verzije prevoda Biblije imenovana “angel,” NI nebeško bitje. Šesti angel, ki zatrobi, ki je nebeško bitje, se nahaja v Raz 9:13 in sedmi te vrste je v Raz 11:15. Ta, v Raz 10:7, je glasnik sedme dobe in je človek. Prinesti mora sporočilo od Boga in njegovo sporočilo in služba bosta dovršila Božjo skrivnost, kakor je Bog oznanil Svojim služabnikom, prerokom. Bog bo obravnaval tega zadnjega glasnika kot preroka, KER ON JE PREROK. V prvi dobi je bil to Pavle in tudi zadnja doba ima prav tako svojega. Amos 3:6-7: “Če zatrobi rog v mestu, mar se ljudstvo ne prestraši? Če se v mestu dogodi kaj hudega, mar tega ne stori Gospod? Da, Gospod ne stori ničesar, ne da bi svoje skrivnosti razodel svojim služabnikom prerokom.”

V zaključnem času so zagrmeli sedmi Jezusovi gromovi. Raz 10:3-4: “Potem je zavpil z močnim glasom, kakor rjove lev. Ko je zavpil, je sedem gromov spregovorilo s svojimi glasovi. Ko je spregovorilo sedem gromov, sem hotel pisati. Toda zaslišal sem glas iz nebes, ki je rekel: ‘Zapečati, kar je spregovorilo sedem gromov, in ne zapisuj tega!” Nihče ne ve, kaj je bila vsebina teh gromov. Toda vedeti moramo. In da dobimo razodetje bo potreben prerok, saj Bog ne prinaša Svojih Pisemskih razode­tij na noben drug način, razen po preroku. Beseda je vedno prišla po preroku in vedno tudi bo. Že bežen pregled Pisma nam jasno pokaže, da je to Božji zakon. Nespremenljivi Bog, z nespremenljivimi načeli je vedno v vsaki dobi, v kateri so se ljudje oddaljili od Božjega reda, poslal Svojega preroka. Ko so se tako teologi, kot tudi ljudje odklonili od Besede, jim je Bog vedno poslal Svojega služabnika (neodvisnega od teologov), da bi popravil napačno učenje in pripeljal ljudi nazaj k Bogu.

Tako vidimo, da glasnik sedme dobe prihaja in on je prerok.

V Raz 10:7 ne vidimo le prihoda tega glasnika, pač pa izvemo tudi, da Beseda govori o prihodu Elije pred Jezusovo vrnitvijo. V Mat 17:10: “Učenci pa so ga vprašali: ‘Zakaj torej pismouki govorijo, da mora najprej priti Elija?” In Jezus je rekel: “Elija res prihaja in bo vse prenovil.” Pred prihodom našega Gospoda mora priti Elija, zaradi obnove v cerkvi. O tem govori Mal 4:5: “Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k otrokom in srce otrok k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.” Brez vsakršnega dvoma velja, da se mora Elija vrniti pred Jezusovim prihodom. Opraviti mora posebno delo. To delo predstavlja del Mal 4:6, kjer pravi: “obrnil bo srce otrok k očetom.” Da je to njegovo posebno delo v tem času vemo po tem, ker je že dovršil tisti del, ki pravi: “on bo obrnil srca očetov k otrokom,” v času, ko je bila ta Elijina služba v Janezu Krstniku. Luka 1:17: “In on sam bo hodil pred njim z Elijevim duhom in močjo, da obrne srca očetov k otrokom, nepokorne k modrosti pravičnih in ustvari za Gospoda pripravljeno ljudstvo.” V Janezovi službi so bila “srca očetov obrnjena k otrokom.” To vemo, ker je tako rekel Jezus. Ne pravi pa, da so bila srca otrok obrnjena k očetom. To se mora še zgoditi. Srca otrok zadnjih dni bodo obrnjena nazaj k Binkoštnim očetom. Janez je pripravil očete, da bi Jezus sprejel otroke v čredo. Sedaj pa bo ta prerok, na katerega pade Elijin Duh, pripravil otroke, da ponovno sprejmejo Jezusa.

Jezus je Janeza Krstnika imenoval Elija. Mt 17:12: “Povem pa vam, da je Elija že prišel, a ga niso prepoznali, temveč so storili z njim, kar so hoteli.” Janeza je imenoval Elija zato, ker se je nanj vrnil isti Duh, kot je bil na Eliji, enako kot se je ta Duh po vladavini kralja Ahaba vrnil na Elizeja. Sedaj se bo tik pred Jezusovim prihodom ta isti Duh še enkrat vrnil na drugega moža. On bo prerok. Bog ga bo kot takega potrdil. Ker Jezus sam ne bo v telesu, da ga potrdi (kot je potrdil Janeza), bo to storil Sveti Duh, tako da bodo službo tega preroka spremljale velike in čudovite manifestacije. Ker bo prerok, bo vsako razodetje potrjeno, ker se bo vsako razo­detje tudi zgodilo. Ob njegovih poveljih, izgovorjenih v veri, se bodo izvršila čudovita dela sile. Potem bo odkrito sporočilo, ki mu ga je dal Bog v Besedi, da obrne ljudi nazaj k resnici in resnični sili Boga. Nekateri bodo poslušali, a večina ga bo skladno s pričakovanjem zavrnila.

Ker bo ta prerok glasnik Raz 10:7 eden in isti kot iz Mal 4:5-6, bo tudi v naravnem smislu enak Eliji in Janezu. Nista bila povezana z uveljavljenimi religijskimi šolami svojega časa. Oba sta bila človeka puščave. Oba sta delovala le, ko sta imela “Tako pravi Gospod,” neposredno od Boga po razodetju. Oba sta grajala religijske zakone in voditelje svojega časa. Toda ne samo to, grajala sta vse nepoštene in tiste, ki so druge vodili v nepoštenje. In pazite, oba sta prerokovala mnogo zoper nemoralne žene in njihova pota. Elija je vpil zoper Jezabelo in Janez je grajal Herodiado, Fili­povo ženo.

Čeprav ne bo priljubljen, ga bo Bog potrdil. Kot je Jezus potrdil Janeza in Sveti Duh potrdil Jezusa, lahko prav tako pričakujemo, da bo ta človek v svojem življenju potrjen z delovanjem Duha v delih sile, ki so neizpodbitna in jih ne najde­mo nikjer drugje. In Jezus Sam ga bo ob vrnitvi potrdil, kot je potrdil tudi Janeza. Janez je pričal o Jezusovem prihodu in tako bo tudi ta mož, kot Janez, pričal, da Jezus prihaja. In sam Kristusov prihod bo dokazal, da je bil ta mož resnično predhodnik Njegovega drugega prihoda. To je zadnji dokaz, da je to res prerok iz Mal 4, ker bo konec poganskega obdobja pomenil prihod Jezusa samega. Takrat pa bo prepozno za tiste, ki so ga zavrnili.

Da bi še bolj razjasnili predstavitev tega preroka zadnjih dni, še posebej poudarimo, da je bil prerok, omenjen v Mat 11:12, Janez Krstnik, ki je bil napovedan v Mal 3:1: “Glejte, pošiljam Svojega angela, da pripravi pot pred Menoj. In takoj bo nenadoma stopil v svoje svetišče Gospod, ki ga iščete, Angel Zaveze, ki po Njem hrepenite, glejte, prihaja, govori Gospod nad vojskami.” Mat 11:1-12: “Ko je Jezus končal naročila svojim dvanajsterim učencem, je šel od tam naprej učit in oznanjat po njihovih mestih. Janez pa je v ječi slišal o Mesijinih delih in mu je po svojih učencih, ki jih je poslal k njemu, rekel: ‘Ali si ti tisti, ki mora priti, ali naj čakamo drugega?’ Jezus jim je odgovoril in dejal: ‘Pojdite in sporočite Janezu, kar slišite in vidite: slepi spregledujejo, hromi hodijo, gobavi so očiščeni, gluhi slišijo, mrtvi so obujeni, ubogim se oznanja evangelij; in blagor tistemu, ki se ne spotakne nad menoj.’ Ko so ti odšli, je Jezus začel množicam govoriti o Janezu: ‘Kaj ste šli gledat v puščavo? Trs, ki ga veter maje? Kaj vendar ste šli gledat? Človeka, v mehko oblečenega? Glejte, tisti, ki se v mehko oblačijo, živijo v kraljevskih hišah. Kaj torej ste šli gledat? Preroka? Da, povem vam, več kot preroka. Ta je tisti, o katerem je pisano: Glej, jaz pošiljam svojega glasnika pred tvojim obličjem, ki bo pripravil tvojo pot pred teboj. Resnično, povem vam: Med rojenimi od žená ni bil obujen večji od Janeza Krstnika, vendar je najmanjši v nebeškem kraljestvu večji od njega.” Vse to se je že zgodilo. To se je zgodilo. To je zaključeno. Toda poglejte sedaj v Mal 4:1-6: “Kajti glej, pride dan, razžarjen kakor peč, in vsi predrzneži in vsi, ki delajo krivično, bodo strnišče: dan, ki pride, jih bo sežgal, govori Gospod nad vojskami, ker ne bo pustil od njih ne koreninice ne vejice! Vam pa, ki se bojite mojega imena, vzide sonce pravičnosti in ozdravljenje bo v njegovih perutih. Izšli boste in boste poskakovali kakor telički iz staje. Poteptali boste krivičnike, da bodo pepel pod stopali vaših nog na dan, ki ga naredim, govori Gospod nad vojskami. Spominjajte se postave mojega služabnika Mojzesa, ki sem mu na Horebu zapovedal zakone in odloke za ves Izrael. Glejte, pošljem vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni. Obrnil bo srce očetov k otrokom in srce otrok k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele s prekletstvom.” Vidite, takoj po prihodu TEGA Elije bo zemlja očiščena z ognjem in brez­božniki bodo sežgani v pepel. Seveda se to NI zgodilo v času Janeza (Elije njegovega časa). Božji Duh, ki je prerokoval prihod poslanca v Mal 3:1(Janeza), je le še ponovil Svojo prejšnjo preroško izjavo iz Izaije 40:3, izrečeno vsaj tri stoletja prej. “Glas vpijočega v puščavi: Pripravite pot Gospodu, zravnajte v pustinji stezo Bogu našemu.” Sedaj je Janez po Svetem Duhu, v Mat 3:3 izražal oba, Izaijo in Malahijo: “To je tisti, o katerem je bilo rečeno po preroku Izaiju: Glas vpijočega v puščavi: ‘Pripravite pot Gospodu, zravnajte njegove steze!” Tako lahko iz teh Pisem dobro vidimo, da prerok iz Mal 3, ki je bil Janez, NI bil prerok iz Mal 4, čeprav imata zares oba, tako Janez kot tudi prerok zadnjih dni, na sebi istega Duha, kot je bil na Eliji.

Sedaj bo ta glasnik iz Mal 4 in Raz 10:7 storil dve stvari. Ena: v skladu z Mal 4 bo obrnil srca otrok k očetom. Dva: razodel bo skrivnosti sedmih gromov iz Raz 10, ki so razo­detja iz sedmih pečatov. Te Božansko razodete "skriv­nostne - resnice" bodo tiste, ki bodo resnično obrnile srca otrok k Binkoštnim očetom. Natanko tako.

Toda upoštevajte tudi to. Ta prerok - glasnik bo po svoji naravi in vedénju takšen, kot sta bila Elija in Janez. Ljudje v dneh tega preroka - glasnika bodo takšni, kot so bili v dneh Ahaba in Janeza. In ker bodo “SAMO OTROCI” tisti, katerih srca bodo obrnjena, bodo samo otroci tisti, ki bodo poslušali. V Ahabovih dneh je bilo le 7000 Izraelcev, ki so bili pravo seme. Tudi v Janezovih dneh jih je bilo zelo malo. V obeh dobah so bile množice v nečistništvu malikovanja.

Med prerokom - glasnikom Laodiceje in Janezom, prerokom - glasnikom, predhodnikom Jezuso­vega prvega prihoda, želim podati še eno primerjavo. V Janezovem času so ga ljudje zamenjali za Mesijo. Janez 1:19-20: “To pa je Janezovo pričevanje: Ko so Judje poslali k njemu iz Jeruzalema duhovnike in levite, da so ga vprašali: ‘Kdo si ti?’, je priznal in ni tajil. Priznal je: ‘Jaz nisem Kristus.” Sedaj, ta prerok - glasnik zadnjih dni bo imel takšno moč v Gospodovi navzočnosti, da ga bodo nekateri ljudje zamenjali za Gospoda Jezusa. (V zaključnem času bo v svetu duh, ki bo neka­tere zavedel, in jih prepričal v to. Mat 24:23-26: “Če vam tedaj kdo poreče: ‘Glejte, tukaj je Kristus’ ali ‘Tam je’, ne verjemite. Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: ‘V puščavi je,’ ne hodíte tja; ali ‘V hiši je,’ ne verjemite.”) Toda temu ne verjemite. On ni Jezus Kristus. On ni Sin Božji. ON JE EDEN IZMED BRATOV, PREROK, GLASNIK, BOŽJI SLUŽABNIK. Ni mu potrebno dodeliti večje slave, kot jo je prejel Janez, ko je bil glas, ki je vpil: “Jaz nisem On, TODA ON PRIHAJA ZA MENOJ.”

Preden zaključimo ta del, ki obravnava glasnika laodi­cejske dobe, moramo resno pretehtati naslednji dve misli. Prvič, ta doba bo imela ENEGA Preroka - Glasnika. Raz 10:7 pravi: “ko bo trobil” (ednina). Ni bilo dobe, kjer bi dal Bog svojim ljudem dva glavna preroka istočasno. Dal je Enoha (edinega); dal je Noeta (edinega); dal je Mojzesa (samo on je imel Bese­do, čeprav so tudi drugi prerokovali); Janez Krstnik je prišel SAM. Sedaj bo v teh zadnjih dneh PREROK (ne prerokinja - čeprav je v tej dobi več žená, kot moških, ki menijo, da imajo Božje razodetje) in nezmotljiva Beseda pravi, da bo on (prerok) ljudem razodel skrivnosti zadnjega časa in obrnil srca otrok nazaj k očetom. So tudi tisti, ki trdijo, da se bodo Božji ljudje zbrali skozi skupinsko razodetje. Izpodbijam to trditev. V skladu z Raz 10:7, je to šibka, neveljavna domneva. Sedaj, ne zanikam, da bodo v tej zadnji dobi ljudje prerokovali in so njihove službe lahko in tudi bodo pravilne. Ne oporekam, da bodo enako kot v Pavlovih dneh preroki, kot je bil “neki Agab, prerok, ki je prerokoval o lakoti.” Strinjam se, da je tako. TODA NA PODLAGI NEZMOTLJIVIH DOKAZOV BESEDE ZANIKAM, DA BO VEČ KOT SAMO EDEN VELIK PREROK - GLASNIK, KI BO RAZODEL SKRIVNOSTI, KI JIH VSEBUJE BESEDA IN KI IMA SLUŽBO, DA OBRNE SRCA OTROK K OČETOM. “Tako pravi Gospod” velja v skladu z Njegovo nezmotljivo Besedo in bo veljalo ter bilo potrjeno. V tej dobi je en prerok - glasnik. Že na podlagi samega človeškega obnašanja vsakdo ve, da kjer je veliko ljudi, so mnenja o manjših stvareh, vezanih za skupno glavno doktrino, vedno deljena. Kdo bo imel potem moč nezmotljivosti, ki naj bi bila obnovljena v tej zadnji dobi, kajti ta zadnja doba se bo vrnila v manifestacijo Čiste Neveste Besede? To pomeni, da bomo imeli še enkrat Besedo, posredovano v popolnosti in popolnoma razumljeno, kot v Pavlovih časih. Povedal vam bom, kdo jo bo imel. To bo pre­rok, ki bo potrjen tako prepričljivo ali pa morda še bolj, kot je bil katerikoli prerok vseh dob od Enoha do tega dne, kajti neizbežno bo imel ta človek kronsko preroško službo in Bog ga bo predstavil. Ne bo mu potrebno samopotrjevanje, Bog ga bo z glasom znaka potrdil. Amen.

In druga misel, ki mora biti vtisnjena v naša srca, je, da se je sedem cerkvenih dob, enako kot s Svetim Duhom, ki naj bo blagoslovljen za večno, začelo tudi z antikristovim duhom. 1 Jn 4:1: “Ljubi, ne zaupajte vsakemu duhu, ampak duhove preizkušajte, ali so od Boga, kajti veliko lažnih prerokov je prišlo v svet.” Ste opazili to? Antikristov duh je identificiran z lažnimi preroki. Dobe so se začele z lažnimi preroki in tudi končale se bodo z lažnimi preroki. Seveda bo DEJANSKO LAŽNI PREROK v pravem pomenu človeka, ki je omenjen v Razodetju. Toda preden se bo on razodel, se bo pojavilo mnogo lažnih prerokov. Mt 24:23-26: “Če vam tedaj kdo poreče: ‘Glejte, tukaj je Kristus’ ali ‘Tam je’, ne verjemite. Vstali bodo namreč lažni kristusi in lažni preroki in bodo delali velika znamenja in čudeže, tako da bi zavedli celo izvoljene, če bi bilo mogoče. Glejte, vnaprej sem vam povedal. Če vam torej porečejo: ‘V puščavi je,’ ne hodíte tja; ali ‘V hiši je,’ ne verjemite.” Ti lažni preroki so označeni za nas tudi v različnih drugih Vrsticah, kot je na primer naslednja. 2. Petrova 2:1-2: “Med ljudstvom pa so nastopili tudi lažni preroki, kakor bodo tudi med vami lažni učitelji, ki bodo skrivaj uvajali pogubne ločíne. Celo Gospoda, ki jih je odkupil, bodo tajili. S tem si bodo tudi nakopavali naglo pogubo. In mnogi bodo sledili njihovim razuzdanostim in po njihovi krivdi se bo preklinjala pot resnice.” 2 Tim 4:3-4: “Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke.” 1 Tim 4:1: “Duh izrecno pravi, da bodo v poznejših časih nekateri odpadli od vere in se vdajali zavajajočim duhovom in naukom demonov.” Sedaj, v vseh primerih lahko opazite, da je lažni prerok nekdo, ki je zunaj Besede. Tako kot smo vam pokazali, da “antikrist” pomeni “anti Beseda,” tudi ti preroki sprevračajo Besedo, da ji dajejo pomen, ki ustreza njihovim hudičevim namenom. Ste že kdaj opazili, da tisti, ki vodijo druge vstran, le-te vežejo tesno nase s strahom? Pravijo, da jih bo zadelo uničenje, če ne bodo storili tistega, kar govorijo ali če jih bodo zapustili. To so lažni preroki, ker pravi prerok vedno vodi ljudi k Besedi in veže ljudi na Jezusa Kristusa in ne bo rekel ljudem, naj se bojijo njega ali tistega kar reče, pač naj se bojijo tistega, kar pravi Beseda. Pazite na to, da ti ljudje, kakor Juda, stremijo za denarjem. Pripravijo vas, da pro­date vse, kar imate in izkupiček podarite njim in njihovim načrtom. Več časa porabijo za zbiranje denarja kot za Besedo. Tisti, ki poskušajo uporabljati dar, bodo uporabili dar z napako v sebi in potem zahtevali denar in zanemarili Besedo in vse skupaj predstavili, kot da je od Boga. In ljudje bodo prihajali k njim in jih potrpežljivo prenašali, jih podpirali in jim verjeli, ne da bi vedeli, da je to pot v smrt. Da, dežela je polna mesenih posnemovalcev. V zadnjih dneh bodo poskušali oponašati tega preroka - glasnika. Sedem Skevinih sinov je poskušalo oponašati Pavla. Čarodej Simon je poskušal oponašati Petra. Njihova oponašanja bodo mesena. Ne bodo zmožni izvesti tistega, kar izvaja pravi prerok. Ko bo prerok rekel, da je prebujenje zaključeno, bodo hodili naokrog in razglašali veliko razodetje, da je to, kar imajo ljudje, zares resnično in da bo Bog med ljudmi storil večje in še bolj čudovite stvari. In temu bodo ljudje nasedli. Prav ti lažni preroki bodo trdi­li, da glasnik zadnje dobe ni teolog, tako da ga ni prav poslušati. Ne bodo sposobni izvesti tistega, kar glasnik lahko. Bog jih ne bo potrdil, kot je potrjen prerok zadnjih dni, toda z njihovimi velikimi, napihnjenimi besedami in s težo njihove svetovne razvpitosti, bodo svarili ljudi, da ne poslušajo tega moža (glasnika) in rekli bodo, da uči napačno. Delajo natanko to, kot njihovi očetje farizeji, ki so bili od hudiča, ker so trdili, da sta tako Janez kot tudi Jezus učila narobe.

Sedaj, zakaj se ti lažni preroki zoperstavljajo pravemu preroku in blatijo njegovo učenje? Zato ker delajo natanko tisto, kar so delali njihovi predniki v Ahabovih dneh, ko so nasprotovali Miheju. Bilo jih je štiristo in vsi so bili enakega mnenja; in ljudi so zavedli zato, ker so vsi govorili enako. Toda EN prerok - samo eden - je imel prav in vsi ostali ne, ker je Bog zaupal razodetje LE ENEMU.

Pazite se lažnih prerokov, ker so grabežljivi volkovi.

Če ste v zvezi s tem še vedno v kakršnihkoli dvomih, prosite Boga, da vas napolni s Svojim Duhom in vas vodi, KER IZVOLJENI NE MORE BITI ZAVEDEN. Ste to razumeli? Nihče vas ne more zavesti. Pavel ne bi mogel zavesti nobenega izvoljenca, če ne bi imel prav. In v tej prvi, Efeški Dobi, izvoljenci niso mogli biti zavedeni, ker so preizkušali lažne apostole in preroke in jih prepoznali kot lažnivce in jih vrgli ven. Aleluja. NJEGOVE ovce slišijo Njegov glas in MU sledijo. Amen. To verjamem.

 

Zadnje opozorilo Duha

Raz 3:22: “Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam.”

To je ZADNJE opozorilo. Drugega ne bo več. Prestolna soba je že pripravljena. Dvanajst temeljev je položenih. Zlate ulice so tlakovane. Vrata iz velikanskih biserov so že dvignjena in obešena. Ona stoji kot piramida, tako lepa in slavnostna. Nebeška bitja, ki so jo pripravila, gledajo brez diha, ker se iskri in sije z nezemeljsko slavo. Vsak drobec njene lepote govori zgodbo o čudoviti milosti in ljubezni Jezusa. Ona je mesto, pripravljeno za pripravljene ljudi. Čaka le še na svoje prebivalce in kmalu bodo preplavili njene ulice z radostjo. Da, to je zadnji klic. Duh ne bo govoril v še eni dobi. Dob je konec.

Toda hvala Bogu v tem trenutku, da ta doba še ni zaključena. On še vedno kliče. In njegov klic ni le v duhovnih ušesih ljudi po Njegovem Duhu, pač pa je še enkrat v deželi prerok. Še enkrat bo Bog razodel resnico, kot je to storil Pavlu. V dneh sedmega glasnika, v dneh Laodicejske Dobe, bo njen glasnik razodel Božje skrivnosti, kot so bile razodete Pavlu. Govoril bo in tisti, ki sprejmejo preroka v njegovem lastnem imenu, bodo sprejeli dobrodejne učinke službe tega preroka. In tisti, ki ga bodo poslušali, bodo blagoslovljeni in bodo postali del tiste neveste zadnjega dne, ki so omenjeni v Raz 22:17: “In Duh in nevesta govorita: Pridi!” Zrno pšenice (Nevestine Pšenice), ki je padlo v zemljo ob Niceji, je ponovno prišlo nazaj do originalnega Zrnja Pšenice. Naj bo Bogu slava za vedno. Da, poslušajte overjenega Božjega preroka, ki se pojavlja v tej zadnji dobi. To kar on reče od Boga, bo rekla tudi Nevesta. Duh in prerok in Nevesta bodo govorili isto stvar. In kar bodo rekli oni, je že povedano v Bese­di. Sedaj govorijo: “Pojdite iz nje in se ločite.” Klic je izšel. Klic gre ven. Koliko časa bo glas klical? Tega ne vemo, toda eno vemo, trajalo ne bo dolgo, ker je to zadnja doba.

Kdor ima uho, naj prisluhne, kaj govori Duh Cerkvam. Duh je govoril. Zahajajoče sonce bo za cerkvene dobe kmalu izginilo v večnost. Potem bo vsega konec. Potem bo prepozno priti. Toda če je kje v tej seriji pridig Bog po Svojem Duhu deloval na vas, se prav sedaj v kesanju obrnite k Njemu in Mu predajte vaše življenje, da vam lahko dá po Svojem Duhu večno življenje.

 

 

Na vrh